Dagens Perspektiv om HR undersøkelsen: Store bedrifter dårligst til å holde på kompetansen

Bare én av tre av store, norske bedrifter sier at de aktivt prøver å avdekke hvilken kompetanse de sitter på, konstaterer HR Norge og EY i Ukeavisen Ledelse sin dekning av HR undersøkelsen i dag.

– Kompetanse er ferskvare, nå mer enn noen gang, siteres Bjørnar Løwe Skas fra EY på. I dag er bedriftene rett og slett på hæla, og går heller på gata og kjøper nytt når de oppdager at de ikke har det de trenger internt.

Mye av problemet kommer av for dårlige systemer og manglende helhetstilnærming, påpeker Even Bolstad i HR Norge.
– Bedrifter bør se alt som angår kompetanse under ett: ansettelser, videreutvikling av ansatte, innleie av kompetanse, hvordan beholde kompetente ansatte og hvordan avvikle arbeidsforholdet med de som ikke fungerer. Per i dag fungerer ikke disse systemene helhetlig, sier Bolstad. Hvis du f eks overlater innleie til innkjøpsavdelingen, og innleie blir en stadig større del av arbeidsstokken, så blir HR redusert mer og mer til en personalfunksjon, som i alle fall ikke greier å lage en helhetlig strategi for kompetanse, påpeker Bolstad.

Les hele intervjuet i Dagens perspektiv her (innlogging).

HR undersøkelsen i Finansavisen: «Varsler om Kompetansekaos»

HR undersøkelsen ble nylig presentert gjennom åtte møter i fem byer, med mer enn 600 deltakere tilstede. På nyåret vil funnene bli presentert gjennom fire store artikler på HR Norge sitt nettsted. Artiklene vil så inngå som deler i det som blir årets rapport. HR Undersøkelsen er i dag et samarbeid mellom EY og HR Norge. Årets undersøkelse er den 11. i rekken og vil bli publisert i løpet av første kvartal 2019. Tidligere rapporter kan laste ned her.