Dagens Perspektiv: Jakten på det perfekte team

– Det handler om å tørre å rekke opp hånda, sier Harvard-professor Amy Edmondson. Hennes forskning avdekker at et arbeidsklima fritt for frykt er nøkkelen til produktive team.

Edmondson er organisasjonspsykolog og professor i ledelse og styring ved Harvard Business School, og så nær du kommer en rockestjerne innenfor ledelsesfaget.

Dagens Perspektiv møter henne under Kompetansedagene til HR Norge 14.-15. mai, der hun er hovedattraksjonen på arrangementet som samler HR-sjefer og andre ledere fra hele landet.

Psykologisk trygghet

Edmondsons posisjon på ledelsesfeltet stammer fra at hun for 20 år lanserte begrepet «psykologisk trygghet» som en nøkkelfaktor for å få team og arbeidsplasser til å fungere optimalt. Siden den gang har både hennes egen og andres videre forskning bekreftet den avgjørende betydningen av denne faktoren.

Edmondson utga i fjor boka «The Fearless Organization», som oppsummerer forskningen på området og gir ledere tips om hvordan de kan få til dette i praksis.

Les hele artikkelen her.