Dagbladet: ​– Må føle at man bidrar

For virksomhetene er det å arbeide godt med mennesker god butikk. Og god butikk forutsetter at man jobber godt med mennesker, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge til Dagbladet.

Frafall er bare siste ledd i en mye lengre negativ kjede vi kan mye om fra før. Det er faktisk så viktig at det er tatt inn i arbeidsmiljølovens paragraf 1: «Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon», sier han.

Hvis man trekker seg ut av arbeidslivet, har bedriftene trolig allerede hatt usynlig tap gjennom lavere motivasjon og fysiske plager – som igjen har påvirket produktivitet og sykefravær på en negativ måte, mener Bolstad.

I bunn ligger helt sentrale behov som å ha en meningsfylt jobb. Da må man få tatt i bruk flere ferdigheter i jobben og føle at man bidrar til noe som har betydning for virksomheten eller for innbyggerne i en kommune, sier han.

Kombinerer man det med «sjølråderett» eller autonomi i jobben oppnår man ansvarsfølelse.

Og legger man en god tilbakemeldingskultur på toppen, har man en miks av faktorer som driver mye av det som er godt i arbeidslivet – for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet.

Norske medarbeidere har gjennomgående mye høyere forventninger enn arbeidstakere i andre land, tror Bolstad.

Man kan si at vi er «bortskjemte». Men dersom virksomhetene ikke leverer på forventninger, vil medarbeiderne levere dårligere resultater enn kolleger i andre land kunne gjort under samme jobbetingelser. Å møte «krevende kunder» i form av egne ansatte utfordrer og skjerper. Mange hevder med god grunn at det i seg selv driver utvikling og dermed er en nasjonal konkurransefordel.

Kilde: Dagbladet+, 22. mai 2017