Dagbladet: Derfor blir du syk av jobben

Det er ikke bare fysisk tunge jobber og musearm som kan gi vondt i nakken. Har du en elendig sjef kan det også gi muskelplager.

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at psykososiale faktorer på arbeidsplassen som fører til muskel- og skjelettlidelser, er mer sammensatt.

– Hver eneste dag er 6,5 prosent av arbeidsstyrken syke. Det tilsvarer mer enn det samlede innbyggertall i Kristiansand, Tønsberg og Ålesund – til sammen. I tillegg kommer 320 000 uføre. Når arbeidsgiverperioden er over, synker bedriftens direkte kostnader, men realiteten er jo bare at en andel av utgiftene skyves over til storsamfunnet, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

- I et land hvor folkehelsa er god, arbeidsgleden og tilliten er i verdenstoppen, opplevd arbeidspress er lavere enn svært mange andre land, arbeidstida er blant den laveste innen OECD og stadig flere er i jobber som ikke kan beskrives som fysisk tøffe, er sykefraværet altfor høyt, fastslår han.

Du kan lese hele artikkelen i Dagbladet her.