Arbeidslivet favoriserer de ekstroverte

Ekstroverte er overrepresenterte blant ledere. Ledere rekrutterer, og de fleste som rekrutterer har en tendens til å foretrekke dem som ligner på seg selv. Kanskje det er en ide å ta med en introvert som bisitter på neste jobbintervju; en som kan sparke deg på leggen når du blir for glad i ditt eget speilbilde?

Det er ett av rådene fra daglig leder Even Bolstad i HR Norge i intervju med Stavanger Aftenblad (også publisert i Bergens Tidende). Samtidig er det viktig å huske på at de fleste av oss ikke er enten helt introverte eller helt ekstroverte, de fleste er et eller annet sted midt imellom sier han. Men fortsatt er det slik at de fleste arbeidsplasser er innrettet og dyrker det ekstroverte. Ikke bare gjennom ansettelse, men også gjennom hvordan vi designer kontorlandskap, arrangerer møter og så videre.

I mange yrker er det ikke så verdifullt å være ekstrovert som det man tradisjonelt har tenkt, sier Bolstad og bruker selgere som eksempel. – Tidligere tenkte man på dette som arketypen av stillinger hvor de ekstroverte gjorde det bra. Men undersøkelser nyanserer bildet kraftig. Det viser seg at selgere med introverte trekk i større grad er i stand til å lytte å respondere på signaler fra kunden der hvor mer ekstroverte prioriterer snakking fremfor lytting. Men den mer introverte tilnærmingen til salgssituasjonen viser seg å kunne gi like gode resultater. Så må vi også huske på at de introverte ofte har større fleksibilitet i hvordan de oppfører seg i møtesituasjoner – det er lettere for en introvert å opptre som en ekstrovert enn omvendt, sier han.

Vi går glipp av viktige ressurser fordi ekstroverte blir favorisert, sier Espen Skorstad i Cut-e, spissformulert fordi de ikke produserer like mange ord i forsamlinger. Selv om det har vært stort fokus på kvalitetene ved å være introvert og bevisstheten har økt de siste årene, tror han ikke situasjonen har endret seg særlig mye i arbeidslivet. Vi kan definitivt ikke kreve at folk skal være noe annet enn det de er, sier han til Aftenbladet. Samtidig er det viktig ikke å overdrive; det er ikke slik at introverte blir systematisk undertrykt. Snarere at enkelte arenaer er bedre tilpasset ekstroverte.

Les artikkelen i Stavanger Aftenblad her (passordbeskyttet)

Arbeidslivet favoriserer ekstroverte

Even Bolstad i HR Norge i intervju med Stavanger Aftenblad