Aftenposten: AFP en blodig urettferdig ordning

Avtalefestet pensjon (AFP) er en gullordning, men den er også blodig urettferdig. Er du kvinne med lav utdannelse, lav inntekt og jobber innen varehandel, helse eller i renholdsbransjen får du mest sannsynlig ikke muligheten til å ta ut AFP. Er du mann med høy utdanning og høy inntekt, kan du nok glede deg til å ta ut AFP på toppen av annen pensjon.

Avtalefestet pensjon feirer 30 år i år. Da det ble etablert, var det en ordning for dem som startet i industrien i 15-16 årsalderen og som ellers ville bli skyflet ut av arbeidslivet med uførepensjon, som det ble sagt. Men den AFP vi har i dag minner lite om det som ble etablert i 1988 hvor staten bidro for å gi sliterne en verdig avgang.

Kronikken "AFP en blodig urettferdig ordning" var på trykk i Aftenposten" 22.02.2018