Slik knekker du den interne mobilitetskoden

Å få tak i nye folk eksternt har vært utfordrende i hele år, og samtidig ser vi at medarbeidere i økende grad bytter arbeidsgiver. Tre viktige tiltak ser ut til å skape bedre grunnlag for å øke den interne mobiliteten.

Drømmen om intern mobilitet gjelder like mye for arbeidsgiver som for arbeidstakere. Arbeidsgivere ønsker å redusere risiko for å miste bra folk, spre / utnytte kunnskap internt, utvikle folk gjennom å gi dem