Pandemien har ført til stigende turnover

I dette webinaret legger Fagansvarlig i HR Norge, Henrik Øhrn, frem tall og trender fra det norske arbeidsmarkedet, samt noe om hva man kan lære fra tidligere kriser. I tillegg inviterte vi Marius Lomnes, seksjonssjef HR i en av Forsvarets avdelinger, for å snakke om deres HR Strategi for å motvirke en årlig turnoverbølge

Marius Lomnes Refsum er seksjonssjef for personell i Forsvarets nyeste avdeling, Porsanger bataljon. De har en av Forsvarets laveste turnoverrater på tross av at de er lokalisert på et av Norges mest øde steder og har stor konk