Klarer vi å beholde de erfarne folkene vi har?

Innenfor turnoverproblematikk kommer ofte viktige og interessante innsikter når man bryter ned tallene på ulike grupper for å få en følelse hva det egentlig kan bety for virksomheten. Men vi ser at det også er andre måltall som hentes frem fordi de er bedre egnet til å sette fokus på den egentlige utfordringen.

Har (eller får) vi virkelig kompetansen i hus til å nå de virksomhetssmålene som er satt frem i tid? Et måltall flere bruker i lignende tider som nå er Retention-rate. Vi skulle gjerne hatt et fengende norsk uttrykk for dette, men d