Digitalisering, reskilling og strategisk ressursplanlegging

I dette webinaret møter du Sven Kinden Iversen og Henrik Øhrn, begge fagansvarlige i HR Norge, som belyser hvordan digitaliseringen fører til endrede kompetansekrav i virksomheter og mange virksomheter har startet på endringsreisen. Brått har Covid-19 satt denne reisen på «fast forward».

Webinaret belyser følgende tematikk:

  • Digitalisering og jobbautomatisering – hvordan påvirkes jobber av dette?
  • Hvilke trender innen kompetanse ser vi med hensyn til hard og soft skills?
  • Hvordan kan virksomheter møte