Analyse av turnover data - tips for å lykkes

Dagens arbeidsmarked er stramt, når vi først har lykkes med å tiltrekke oss kompetanse er vi opptatt å holde turnover eller personalomsetningen lav. En god forståelse av hvorfor folk slutter bidrar til å redusere antallet som slutter og beholde viktig kompetanse. Derfor er analyse av turnover data et verdifullt verktøy.

Analyse av turnover data er en HR analyse prosess som innebærer innhenting av data, analyse og rapportering av HR data som kan bidra til en god forståelse av virksomhetens turnover.

Hva er så turnover?

Turnover raten u