+
11.05.2023
Mangel på arbeidskraft: hva er utfordringene og hvordan løse disse?
Gjennom de siste tre årene har vi fulgt tallene fra NAV og sett på utviklingen i etterspørsel etter, og mangel på arbeidskraft. HR Norge har i samtale...
+
11.05.2023
Mangel på arbeidskraft: hva er utfordringene og hvordan løse disse?
Gjennom de siste tre årene har vi fulgt tallene fra NAV og sett på utviklingen i etterspørsel etter, og mangel på arbeidskraft. HR Norge har i samtale...
+
05.10.2022
Analyse av turnover data - tips for å lykkes
Dagens arbeidsmarked er stramt, når vi først har lykkes med å tiltrekke oss kompetanse er vi opptatt å holde turnover eller personalomsetningen lav. E...
+
05.10.2022
Analyse av turnover data - tips for å lykkes
Dagens arbeidsmarked er stramt, når vi først har lykkes med å tiltrekke oss kompetanse er vi opptatt å holde turnover eller personalomsetningen lav. E...
07.04.2022
Over og ut for "Dont look up"
«Don’t look up» har vært den store snakkisen på Netflix. Filmen handler i bunn og grunn om hva som skjer når man ikke tar tak i ubehagelige problemer....
07.04.2022
Over og ut for "Dont look up"
«Don’t look up» har vært den store snakkisen på Netflix. Filmen handler i bunn og grunn om hva som skjer når man ikke tar tak i ubehagelige problemer....
+
16.12.2021
Slik knekker du den interne mobilitetskoden
Å få tak i nye folk eksternt har vært utfordrende i hele år, og samtidig ser vi at medarbeidere i økende grad bytter arbeidsgiver. Tre viktige tiltak ...
+
16.12.2021
Slik knekker du den interne mobilitetskoden
Å få tak i nye folk eksternt har vært utfordrende i hele år, og samtidig ser vi at medarbeidere i økende grad bytter arbeidsgiver. Tre viktige tiltak ...
16.11.2021
Mangfoldet i mangfold
«Mangfold er et ballongord». Ordene kom fra en paneldeltaker. Anledningen var lanseringen av HR Norge og Kantar sin Mangfoldsrapport. Ballonger er pe...
16.11.2021
Mangfoldet i mangfold
«Mangfold er et ballongord». Ordene kom fra en paneldeltaker. Anledningen var lanseringen av HR Norge og Kantar sin Mangfoldsrapport. Ballonger er pe...
+
04.11.2021
Hvordan bedre forutsi turnoverintensjon - ny rapport
I løpet av det siste året har det eksplodert innenfor HR-analyser. Der vi for bare noen år siden savnet tall, inspirasjon…og måtte lete lenge etter no...
+
04.11.2021
Hvordan bedre forutsi turnoverintensjon - ny rapport
I løpet av det siste året har det eksplodert innenfor HR-analyser. Der vi for bare noen år siden savnet tall, inspirasjon…og måtte lete lenge etter no...
+
30.09.2021
Klarer vi å beholde de erfarne folkene vi har?
Innenfor turnoverproblematikk kommer ofte viktige og interessante innsikter når man bryter ned tallene på ulike grupper for å få en følelse hva det eg...
+
30.09.2021
Klarer vi å beholde de erfarne folkene vi har?
Innenfor turnoverproblematikk kommer ofte viktige og interessante innsikter når man bryter ned tallene på ulike grupper for å få en følelse hva det eg...
+
11.06.2021
Pandemien har ført til stigende turnover
I dette webinaret legger Fagansvarlig i HR Norge, Henrik Øhrn, frem tall og trender fra det norske arbeidsmarkedet, samt noe om hva man kan lære fra t...
+
11.06.2021
Pandemien har ført til stigende turnover
I dette webinaret legger Fagansvarlig i HR Norge, Henrik Øhrn, frem tall og trender fra det norske arbeidsmarkedet, samt noe om hva man kan lære fra t...
20.05.2021
Arbeidsmarkedet har snudd – hvordan hindre at medarbeidere slutter?
I det siste halve året har jobbmarkedet tatt av, og dette gjør virksomhetene utsatt for uønsket turnover igjen. Månedstall fra NAV viser at vi må fler...
20.05.2021
Arbeidsmarkedet har snudd – hvordan hindre at medarbeidere slutter?
I det siste halve året har jobbmarkedet tatt av, og dette gjør virksomhetene utsatt for uønsket turnover igjen. Månedstall fra NAV viser at vi må fler...
17.06.2020
HR har for lite informasjon om fremtidige ressurser
Ifølge en rapport fra Deloitte er måltallene virksomhetene bruker innenfor HR nesten utelukkende historiske data, og lite som sier noe om fremtidig be...
17.06.2020
HR har for lite informasjon om fremtidige ressurser
Ifølge en rapport fra Deloitte er måltallene virksomhetene bruker innenfor HR nesten utelukkende historiske data, og lite som sier noe om fremtidig be...