17.06.2020
HR har for lite informasjon om fremtidige ressurser
Ifølge en rapport fra Deloitte er måltallene virksomhetene bruker innenfor HR nesten utelukkende historiske data, og lite som sier noe om fremtidig be...
17.06.2020
HR har for lite informasjon om fremtidige ressurser
Ifølge en rapport fra Deloitte er måltallene virksomhetene bruker innenfor HR nesten utelukkende historiske data, og lite som sier noe om fremtidig be...
+
29.05.2020
Digitalisering, reskilling og strategisk ressursplanlegging
I dette webinaret møter du Sven Kinden Iversen og Henrik Øhrn, begge fagansvarlige i HR Norge, som belyser hvordan digitaliseringen fører til endrede ...
+
29.05.2020
Digitalisering, reskilling og strategisk ressursplanlegging
I dette webinaret møter du Sven Kinden Iversen og Henrik Øhrn, begge fagansvarlige i HR Norge, som belyser hvordan digitaliseringen fører til endrede ...
+
07.05.2020
Hvordan bemanne under korona
I disse dager har veksten av råd og artikler vært eksepsjonell og jungelen av informasjon har blitt håpløs å manøvrere i. Vår søsterorganisasjon i Eng...
+
07.05.2020
Hvordan bemanne under korona
I disse dager har veksten av råd og artikler vært eksepsjonell og jungelen av informasjon har blitt håpløs å manøvrere i. Vår søsterorganisasjon i Eng...
+
22.08.2019
Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?
Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy ...
+
22.08.2019
Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?
Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy ...
20.04.2017
Hvordan vinne kampen om talentene gjennom organisering?
I samtaler med virksomhetsledere stiller vi ofte spørsmålet: ”Hvordan vil du fordele 10 poeng mellom talent (individuelle kompetanser, arbeidsstyrken,...
20.04.2017
Hvordan vinne kampen om talentene gjennom organisering?
I samtaler med virksomhetsledere stiller vi ofte spørsmålet: ”Hvordan vil du fordele 10 poeng mellom talent (individuelle kompetanser, arbeidsstyrken,...
31.10.2016
Ansettbarhet og talent
”Hovedårsaken til at unge talentfulle ledere bytter jobb er manglende muligheter for videreutvikling og kompetansebygging hos arbeidsgiveren”. Utsagne...
31.10.2016
Ansettbarhet og talent
”Hovedårsaken til at unge talentfulle ledere bytter jobb er manglende muligheter for videreutvikling og kompetansebygging hos arbeidsgiveren”. Utsagne...
10.09.2015
Proaktivitet er avgjørende i en omstillingstid…
I disse omstillingstider hvor mange virksomheter står ovenfor nedbemanning har HR en enestående mulighet for å ta føringen og lede virksomheten sukses...
10.09.2015
Proaktivitet er avgjørende i en omstillingstid…
I disse omstillingstider hvor mange virksomheter står ovenfor nedbemanning har HR en enestående mulighet for å ta føringen og lede virksomheten sukses...
21.05.2015
Unødvendig omstilling
«Livet er som en sykkeltur, for å holde balansen må du holde deg i bevegelse», minner Even Bolstad om. Det handler om omstilling – på godt og vondt – ...
21.05.2015
Unødvendig omstilling
«Livet er som en sykkeltur, for å holde balansen må du holde deg i bevegelse», minner Even Bolstad om. Det handler om omstilling – på godt og vondt – ...
20.03.2015
Rekruttering – kan vi forutse frivillig turnover?
Kostnadene ved at medarbeidere slutter for å søke nye utfordringer (frivillig turnover) kan være høye. Beregninger som er gjort, antyder at kostnadene...
20.03.2015
Rekruttering – kan vi forutse frivillig turnover?
Kostnadene ved at medarbeidere slutter for å søke nye utfordringer (frivillig turnover) kan være høye. Beregninger som er gjort, antyder at kostnadene...
+
19.12.2014
Slik unngår du fallgruver ved innleid arbeidskraft
Gjør du feil når du bruker midlertidig arbeidskraft kan du fort sitte med en ny ansatt du ikke hadde planlagt for. Kari B Andersen guider i rettsjunge...
+
19.12.2014
Slik unngår du fallgruver ved innleid arbeidskraft
Gjør du feil når du bruker midlertidig arbeidskraft kan du fort sitte med en ny ansatt du ikke hadde planlagt for. Kari B Andersen guider i rettsjunge...