+
30.09.2021
Klarer vi å beholde de erfarne folkene vi har?
Innenfor turnoverproblematikk kommer ofte viktige og interessante innsikter når man bryter ned tallene på ulike grupper for å få en følelse hva det eg...
+
30.09.2021
Klarer vi å beholde de erfarne folkene vi har?
Innenfor turnoverproblematikk kommer ofte viktige og interessante innsikter når man bryter ned tallene på ulike grupper for å få en følelse hva det eg...
+
11.06.2021
Pandemien har ført til stigende turnover
I dette webinaret legger Fagansvarlig i HR Norge, Henrik Øhrn, frem tall og trender fra det norske arbeidsmarkedet, samt noe om hva man kan lære fra t...
+
11.06.2021
Pandemien har ført til stigende turnover
I dette webinaret legger Fagansvarlig i HR Norge, Henrik Øhrn, frem tall og trender fra det norske arbeidsmarkedet, samt noe om hva man kan lære fra t...
20.05.2021
Arbeidsmarkedet har snudd – hvordan hindre at medarbeidere slutter?
I det siste halve året har jobbmarkedet tatt av, og dette gjør virksomhetene utsatt for uønsket turnover igjen. Månedstall fra NAV viser at vi må fler...
20.05.2021
Arbeidsmarkedet har snudd – hvordan hindre at medarbeidere slutter?
I det siste halve året har jobbmarkedet tatt av, og dette gjør virksomhetene utsatt for uønsket turnover igjen. Månedstall fra NAV viser at vi må fler...
17.06.2020
HR har for lite informasjon om fremtidige ressurser
Ifølge en rapport fra Deloitte er måltallene virksomhetene bruker innenfor HR nesten utelukkende historiske data, og lite som sier noe om fremtidig be...
17.06.2020
HR har for lite informasjon om fremtidige ressurser
Ifølge en rapport fra Deloitte er måltallene virksomhetene bruker innenfor HR nesten utelukkende historiske data, og lite som sier noe om fremtidig be...
+
29.05.2020
Digitalisering, reskilling og strategisk ressursplanlegging
I dette webinaret møter du Sven Kinden Iversen og Henrik Øhrn, begge fagansvarlige i HR Norge, som belyser hvordan digitaliseringen fører til endrede ...
+
29.05.2020
Digitalisering, reskilling og strategisk ressursplanlegging
I dette webinaret møter du Sven Kinden Iversen og Henrik Øhrn, begge fagansvarlige i HR Norge, som belyser hvordan digitaliseringen fører til endrede ...
+
07.05.2020
Hvordan bemanne under korona
I disse dager har veksten av råd og artikler vært eksepsjonell og jungelen av informasjon har blitt håpløs å manøvrere i. Vår søsterorganisasjon i Eng...
+
07.05.2020
Hvordan bemanne under korona
I disse dager har veksten av råd og artikler vært eksepsjonell og jungelen av informasjon har blitt håpløs å manøvrere i. Vår søsterorganisasjon i Eng...
+
22.08.2019
Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?
Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy ...
+
22.08.2019
Strategisk ressursplanlegging 2019 – er vi forberedt på fremtiden?
Strategisk ressursplanlegging har nærmest alltid vært et område de fleste ønsker å prioritere og forbedre. HR-undersøkelsen viste i 2017 en rekordhøy ...
20.04.2017
Hvordan vinne kampen om talentene gjennom organisering?
I samtaler med virksomhetsledere stiller vi ofte spørsmålet: ”Hvordan vil du fordele 10 poeng mellom talent (individuelle kompetanser, arbeidsstyrken,...
20.04.2017
Hvordan vinne kampen om talentene gjennom organisering?
I samtaler med virksomhetsledere stiller vi ofte spørsmålet: ”Hvordan vil du fordele 10 poeng mellom talent (individuelle kompetanser, arbeidsstyrken,...
31.10.2016
Ansettbarhet og talent
”Hovedårsaken til at unge talentfulle ledere bytter jobb er manglende muligheter for videreutvikling og kompetansebygging hos arbeidsgiveren”. Utsagne...
31.10.2016
Ansettbarhet og talent
”Hovedårsaken til at unge talentfulle ledere bytter jobb er manglende muligheter for videreutvikling og kompetansebygging hos arbeidsgiveren”. Utsagne...
10.09.2015
Proaktivitet er avgjørende i en omstillingstid…
I disse omstillingstider hvor mange virksomheter står ovenfor nedbemanning har HR en enestående mulighet for å ta føringen og lede virksomheten sukses...
10.09.2015
Proaktivitet er avgjørende i en omstillingstid…
I disse omstillingstider hvor mange virksomheter står ovenfor nedbemanning har HR en enestående mulighet for å ta føringen og lede virksomheten sukses...