Profesjonelle intervjuteknikker

Ingen intervjusituasjon er underkastet mer kritisk forskning enn politiets avhør. Forskningen har ledet ut i en praktiske modell som er relevant for alle som ønsker å profesjonalisere sine intervjuteknikker. Gikk du glipp av Asbjørn Rachlew sitt foredrag om profesjonelle intervjuteknikker på Rekrutteringsdagene 2019 kan du se dette her.

Modellen bygger på etiske samtaleprinsipper og forskningsfundert kunnskap om mellommenneskelig kommunikasjon. Vitne- og beslutningspsykologisk kunnskap former rammeverket der det profesjonelle intervjuet deles inn i ulike faser. I foredraget får