“Konkurransedyktige betingelser og godt arbeidsmiljø” eller “stolthet, mening og verdier”?

Stillingsmarkedet er en markedsplass hvor selgerne ofte tilbyr noe helt annet enn det kjøperne ser etter. Der du tror at “et ungt og dynamisk arbeidsmiljø” er salgsargument nummer en, etterspør den unge, dynamiske først og fremst verdier, holdninger og mening.

- Det er lite samsvar mellom hva som etterspørres og hva som tilbys, og stillingsannonser er fremdeles i stor grad preget av klisjeer, sier Hans Petter Stub i konsulentselskapet Spre. Han har gjennomført en uformell undersøkelse av stillingsutlysninger på finn.no som viser at vi fremdeles er opphengt i klisjeer.

For det viser seg at det vi tilbyr potensielle arbeidstakere ikke alltid er det samme som arbeidstakere flest ser etter. Mens mange av virksomhetene i rekrutteringsfasen frister med god lønn, godt arbeidsmiljø, pensjonsordninger (som i dag er en selvfølge), ser arbeidstakere etter utviklingsmuligheter, godt fagmiljø, hva virksomheten står for, hvilke verdier har de og om de kan identifisere seg med disse.For disse er konkurransedyktige betingelser og godt arbeidsmiljø en selvfølge, og i mange tilfeller er betingelsene så like at de er av liten eller ingen betydning for om kandidaten velger å takke ja til jobben.

Stillingsutlysning handler i stor grad om employer branding, merkevarebygging og markedsføring av virksomhetens rolle og betydning i samfunnet. Du må fortelle virksomhetens visjon og spille på det emosjonelle på en måte som får de som brenner for dens formål til å søke.

- Jeg merket meg at bare 8,5 prosent av stillingsannonsene hadde en emosjonell vinkling i sitt tilbud. Ord som samfunnsnyttig bransje, stolthet og industrieventyr er sjeldenheter, men nettopp kan slike sjeldenheter gjøre forskjell, sier Stub. Han viser også til at man i markedsføring kan vise til nesten dobbelt så mye overskudd fra en emosjonell som fra en rasjonell kampanje.

Når det er bestemt at det skal rekrutteres og laget en kravspesifikasjon for den som skal fylle rollen virksomheten ønsker dekket, har du et godt utgangspunkt for å vite hvem du skal snakke til i en utlysning. Da er det om å gjøre å utforme og formidle budskap på rett sted, ønsker du en spesialist innen et gitt område kan det være lurt å benytte fagtidsskrifter i tillegg til de "vanlige" finn.no og aviser. Bruk ord og utrykk som du vet utløser nysgjerrighet hos disse. Markedsfør virksomhetens visjon på en måte som interessant nok til å utløse identifisering og drømmer som appellerer til de du ønsker og nå frem til.

Inspirert av dette, gjorde artikkelforfatteren en rask og høyst uvitenskapelig undersøkelse blant kolleger og kjente. Jeg spurte hva de ser etter som er viktig når de leser en stillingsannonse. Her er svarene:

  • Virksomhetens verdier og "sjel", hvem er de og hva står de for og kan jeg identifisere meg med dette?
  • Noe å brenne for, som gir meg mening i det jeg gjør
  • Samfunnsnytte
  • Godt lederskap og vekstmuligheter både personlig og organisatorisk
  • Hva inneholder stillingen, er detnoe jeg kan identifisere meg med
  • Hvordan jeg kan passe inn i miljøet, positivt miljø
  • Holdninger

Kilder: Temaarket Employer Branding, Artikkelen Klisjeens teater