Hvorfor skolekarakterer sier lite om hvordan du duger i arbeidslivet

Rudi Myrvang har brukt drøyt 20 år på å lære opp HR og rekrutteringskonsulenter i hvordan de skal øke treffsikkerheten når de vurderer nyutdannede søkere til ulike stillinger. Mye av utfordringen har vært å få fokuset bort fra karakterer og utdanningsnivå, og over på egnethet for selve stillingen de vurderes for.

I dette foredraget fra Rekrutteringsdagene 2019 kan du høre Rudi Myrvang snakke om:

  • Prestasjoner:

- Forskjeller og likheter i utdannelse og i arbeidsliv
- I hvilken grad henger disse prestasjonsmålene sammen?