+
17.03.2022
Rekruttering – en temperatursjekk i hett arbeidsmarked
Hvordan opplever norske virksomheter det opphetede arbeidsmarkedet? Endrer dette atferden blant kandidater og hvilke tiltak iverksetter virksomhetene ...
+
17.03.2022
Rekruttering – en temperatursjekk i hett arbeidsmarked
Hvordan opplever norske virksomheter det opphetede arbeidsmarkedet? Endrer dette atferden blant kandidater og hvilke tiltak iverksetter virksomhetene ...
06.01.2022
Seniorer trenger muligheten for midlertidig ansettelse og innleie
Er du født på 50- eller 60-tallet handler det om å klamre seg fast i den jobben du har. Sjansen for å få seg ny, fast jobb synker nemlig drastisk med ...
06.01.2022
Seniorer trenger muligheten for midlertidig ansettelse og innleie
Er du født på 50- eller 60-tallet handler det om å klamre seg fast i den jobben du har. Sjansen for å få seg ny, fast jobb synker nemlig drastisk med ...
04.01.2022
Jobbsimulering gir den høyeste treffsikkerheten
Av alle verktøyene rekrutterere har tilgjengelig er det å be kandidatene løse jobbrelaterte oppgaver det som har den høyeste treffsikkerheten. At dett...
04.01.2022
Jobbsimulering gir den høyeste treffsikkerheten
Av alle verktøyene rekrutterere har tilgjengelig er det å be kandidatene løse jobbrelaterte oppgaver det som har den høyeste treffsikkerheten. At dett...
01.12.2021
Hvordan vil rekrutteringen se ut i 2025?
Hvordan får vi tak i og beholder kvalifiserte medarbeidere, og har du kunnskapen og ferdighetene som skal til for å møte fremtidens rekrutteringspraks...
01.12.2021
Hvordan vil rekrutteringen se ut i 2025?
Hvordan får vi tak i og beholder kvalifiserte medarbeidere, og har du kunnskapen og ferdighetene som skal til for å møte fremtidens rekrutteringspraks...
23.11.2021
Hjemmekontor ga dobling av søkermassen for Lånekassen
I dagens konkurranseutsatte rekrutteringsmarked, særlig for dyktige og kvalifiserte IT-folk, må man tenke nytt og innovativt. Det har Lånekassen gjort...
23.11.2021
Hjemmekontor ga dobling av søkermassen for Lånekassen
I dagens konkurranseutsatte rekrutteringsmarked, særlig for dyktige og kvalifiserte IT-folk, må man tenke nytt og innovativt. Det har Lånekassen gjort...
+
08.09.2021
Et rekordhett arbeidsmarked
Nå står kampen om både dine nåværende og fremtidige ansatte. Arbeidsmarkedet har i perioder vært sterkt preget av pandemien og etter en periode preget...
+
08.09.2021
Et rekordhett arbeidsmarked
Nå står kampen om både dine nåværende og fremtidige ansatte. Arbeidsmarkedet har i perioder vært sterkt preget av pandemien og etter en periode preget...
24.06.2021
Diskriminert fordi arbeidsgiveren føler seg usikker
Når rullestolbrukere ikke kommer til jobbintervju, er det ikke av vond vilje. Du havner i feil bunke fordi arbeidsgiveren er bitte litt usikker. Men m...
24.06.2021
Diskriminert fordi arbeidsgiveren føler seg usikker
Når rullestolbrukere ikke kommer til jobbintervju, er det ikke av vond vilje. Du havner i feil bunke fordi arbeidsgiveren er bitte litt usikker. Men m...
+
08.04.2021
Kandidatopplevelsen fra hjemmekontoret
Koronatiden har gjort noe med måten vi tenker rekruttering på. Onboarding av nyansatte fra hjemmekontor og å bygge psykologiske kontrakter både med di...
+
08.04.2021
Kandidatopplevelsen fra hjemmekontoret
Koronatiden har gjort noe med måten vi tenker rekruttering på. Onboarding av nyansatte fra hjemmekontor og å bygge psykologiske kontrakter både med di...
07.01.2021
Den profesjonelle samtalen
Hvordan vi gjennomfører jobbintervjuer har avgjørende betydning for intervjuets treffsikkerhet og jobbsøkerens opplevelse av virksomheten de søker job...
07.01.2021
Den profesjonelle samtalen
Hvordan vi gjennomfører jobbintervjuer har avgjørende betydning for intervjuets treffsikkerhet og jobbsøkerens opplevelse av virksomheten de søker job...
10.12.2020
Alle mennesker har noe verdifullt å tilføre
IKEA opplever at hver eneste medarbeider har unike egenskaper som de tar med seg til organisasjonen. Det er når en gruppe av mennesker som har ulike ...
10.12.2020
Alle mennesker har noe verdifullt å tilføre
IKEA opplever at hver eneste medarbeider har unike egenskaper som de tar med seg til organisasjonen. Det er når en gruppe av mennesker som har ulike ...