+
27.02.2020
Ny rapport om rekruttering
HR Norge presenterer en ny rapport om rekruttering. Det hevdes at rekruttering er et av de viktigste HR-tiltakene for organisasjoner. I tillegg har fo...
+
27.02.2020
Ny rapport om rekruttering
HR Norge presenterer en ny rapport om rekruttering. Det hevdes at rekruttering er et av de viktigste HR-tiltakene for organisasjoner. I tillegg har fo...
27.01.2020
Dette bør du tenke på før du anvender kunstig intelligens i ansettelser
Mange arbeidsgivere er fascinerte av ideen om å bruke kunstig intelligens (AI) for å forbedre ansettelsesprosessene. AI-baserte kandidatvurderinger er...
27.01.2020
Dette bør du tenke på før du anvender kunstig intelligens i ansettelser
Mange arbeidsgivere er fascinerte av ideen om å bruke kunstig intelligens (AI) for å forbedre ansettelsesprosessene. AI-baserte kandidatvurderinger er...
+
04.09.2019
Future of work - Endring i EY
Hvem vi rekrutterer endrer seg - hva disse medarbeiderne forventer når de begynner å jobbe endrer seg, hvordan de anser karriere endrer seg og hvordan...
+
04.09.2019
Future of work - Endring i EY
Hvem vi rekrutterer endrer seg - hva disse medarbeiderne forventer når de begynner å jobbe endrer seg, hvordan de anser karriere endrer seg og hvordan...
+
08.04.2019
Profesjonelle intervjuteknikker
Ingen intervjusituasjon er underkastet mer kritisk forskning enn politiets avhør. Forskningen har ledet ut i en praktiske modell som er relevant for a...
+
08.04.2019
Profesjonelle intervjuteknikker
Ingen intervjusituasjon er underkastet mer kritisk forskning enn politiets avhør. Forskningen har ledet ut i en praktiske modell som er relevant for a...
+
22.03.2019
Hvem kommer etter Millennials? Neste generasjon medarbeidere
Det har vært mye snakk om hvilke forventninger dagens unge, ofte kalt Millenials eller Genrerasjon Prestasjon, har til ledelse og arbeidsliv. Men nå e...
+
22.03.2019
Hvem kommer etter Millennials? Neste generasjon medarbeidere
Det har vært mye snakk om hvilke forventninger dagens unge, ofte kalt Millenials eller Genrerasjon Prestasjon, har til ledelse og arbeidsliv. Men nå e...
+
11.03.2019
Dette lærte vi under Rekrutteringsdagene 2019
Det er oppgangstider i Norge, og mange har rekruttering på agendaen. Årets konferanse bød på to dager med virksomhetscase, innspill fra meningsbærere ...
+
11.03.2019
Dette lærte vi under Rekrutteringsdagene 2019
Det er oppgangstider i Norge, og mange har rekruttering på agendaen. Årets konferanse bød på to dager med virksomhetscase, innspill fra meningsbærere ...
+
06.03.2019
Hvorfor skolekarakterer sier lite om hvordan du duger i arbeidslivet
Rudi Myrvang har brukt drøyt 20 år på å lære opp HR og rekrutteringskonsulenter i hvordan de skal øke treffsikkerheten når de vurderer nyutdannede søk...
+
06.03.2019
Hvorfor skolekarakterer sier lite om hvordan du duger i arbeidslivet
Rudi Myrvang har brukt drøyt 20 år på å lære opp HR og rekrutteringskonsulenter i hvordan de skal øke treffsikkerheten når de vurderer nyutdannede søk...
11.04.2018
Nytt temaark om rekruttering
Rekruttering av nye medarbeidere kan være krevende – vi skal både finne en medarbeider som passer til jobben og en medarbeider som passer til organisa...
11.04.2018
Nytt temaark om rekruttering
Rekruttering av nye medarbeidere kan være krevende – vi skal både finne en medarbeider som passer til jobben og en medarbeider som passer til organisa...
15.03.2018
Hva kan vi lære av historien om Roger Bannister?
Roger Bannisters navn er kanskje ukjent for de fleste av oss og du lurer kanskje på hvordan kan hans navn knyttes til fagfeltet HR.
15.03.2018
Hva kan vi lære av historien om Roger Bannister?
Roger Bannisters navn er kanskje ukjent for de fleste av oss og du lurer kanskje på hvordan kan hans navn knyttes til fagfeltet HR.
08.03.2018
Hvordan kan vi teste for kreativitet i rekrutteringsprosessen?
Ansatte med høy kreativ kompetanse er en suksessfaktor for de fleste bedrifter. I tillegg til at kreativitet brukes i de tradisjonelle kreative proses...
08.03.2018
Hvordan kan vi teste for kreativitet i rekrutteringsprosessen?
Ansatte med høy kreativ kompetanse er en suksessfaktor for de fleste bedrifter. I tillegg til at kreativitet brukes i de tradisjonelle kreative proses...