+
08.09.2021
Et rekordhett arbeidsmarked
Nå står kampen om både dine nåværende og fremtidige ansatte. Arbeidsmarkedet har i perioder vært sterkt preget av pandemien og etter en periode preget...
+
08.09.2021
Et rekordhett arbeidsmarked
Nå står kampen om både dine nåværende og fremtidige ansatte. Arbeidsmarkedet har i perioder vært sterkt preget av pandemien og etter en periode preget...
24.06.2021
Diskriminert fordi arbeidsgiveren føler seg usikker
Når rullestolbrukere ikke kommer til jobbintervju, er det ikke av vond vilje. Du havner i feil bunke fordi arbeidsgiveren er bitte litt usikker. Men m...
24.06.2021
Diskriminert fordi arbeidsgiveren føler seg usikker
Når rullestolbrukere ikke kommer til jobbintervju, er det ikke av vond vilje. Du havner i feil bunke fordi arbeidsgiveren er bitte litt usikker. Men m...
+
08.04.2021
Kandidatopplevelsen fra hjemmekontoret
Koronatiden har gjort noe med måten vi tenker rekruttering på. Onboarding av nyansatte fra hjemmekontor og å bygge psykologiske kontrakter både med di...
+
08.04.2021
Kandidatopplevelsen fra hjemmekontoret
Koronatiden har gjort noe med måten vi tenker rekruttering på. Onboarding av nyansatte fra hjemmekontor og å bygge psykologiske kontrakter både med di...
07.01.2021
Den profesjonelle samtalen
Hvordan vi gjennomfører jobbintervjuer har avgjørende betydning for intervjuets treffsikkerhet og jobbsøkerens opplevelse av virksomheten de søker job...
07.01.2021
Den profesjonelle samtalen
Hvordan vi gjennomfører jobbintervjuer har avgjørende betydning for intervjuets treffsikkerhet og jobbsøkerens opplevelse av virksomheten de søker job...
10.12.2020
Alle mennesker har noe verdifullt å tilføre
IKEA opplever at hver eneste medarbeider har unike egenskaper som de tar med seg til organisasjonen. Det er når en gruppe av mennesker som har ulike ...
10.12.2020
Alle mennesker har noe verdifullt å tilføre
IKEA opplever at hver eneste medarbeider har unike egenskaper som de tar med seg til organisasjonen. Det er når en gruppe av mennesker som har ulike ...
02.12.2020
Hvem er du? Digitale fotavtrykk – risiko og muligheter
I 2014 stod forsker Michal Kosinski på scenen under Rekrutteringsdagene, han snakket om hvordan våre digitale fotavtrykk gjør at vi faktisk kan lese p...
02.12.2020
Hvem er du? Digitale fotavtrykk – risiko og muligheter
I 2014 stod forsker Michal Kosinski på scenen under Rekrutteringsdagene, han snakket om hvordan våre digitale fotavtrykk gjør at vi faktisk kan lese p...
+
27.02.2020
Ny rapport om rekruttering
HR Norge presenterer en ny rapport om rekruttering. Det hevdes at rekruttering er et av de viktigste HR-tiltakene for organisasjoner. I tillegg har fo...
+
27.02.2020
Ny rapport om rekruttering
HR Norge presenterer en ny rapport om rekruttering. Det hevdes at rekruttering er et av de viktigste HR-tiltakene for organisasjoner. I tillegg har fo...
27.01.2020
Dette bør du tenke på før du anvender kunstig intelligens i ansettelser
Mange arbeidsgivere er fascinerte av ideen om å bruke kunstig intelligens (AI) for å forbedre ansettelsesprosessene. AI-baserte kandidatvurderinger er...
27.01.2020
Dette bør du tenke på før du anvender kunstig intelligens i ansettelser
Mange arbeidsgivere er fascinerte av ideen om å bruke kunstig intelligens (AI) for å forbedre ansettelsesprosessene. AI-baserte kandidatvurderinger er...
+
04.09.2019
Future of work - Endring i EY
Hvem vi rekrutterer endrer seg - hva disse medarbeiderne forventer når de begynner å jobbe endrer seg, hvordan de anser karriere endrer seg og hvordan...
+
04.09.2019
Future of work - Endring i EY
Hvem vi rekrutterer endrer seg - hva disse medarbeiderne forventer når de begynner å jobbe endrer seg, hvordan de anser karriere endrer seg og hvordan...
+
08.04.2019
Profesjonelle intervjuteknikker
Ingen intervjusituasjon er underkastet mer kritisk forskning enn politiets avhør. Forskningen har ledet ut i en praktiske modell som er relevant for a...
+
08.04.2019
Profesjonelle intervjuteknikker
Ingen intervjusituasjon er underkastet mer kritisk forskning enn politiets avhør. Forskningen har ledet ut i en praktiske modell som er relevant for a...