Resultatene fra onboardingundersøkelsen 2024

Gjennom de fire siste årene har HR Norge gjennomført en undersøkelse i forkant av vår årlige onboardingkonferanse for å ta pulsen på praksis innen dette viktige området. Årets rapport viser trender fra før, under og etter pandemien.

Det er liten tvil om at effektiv onboarding lønner seg, men gjør vi det som forskningen anbefaler oss å gjøre av tiltak?

I vårt arbeid har vi lagt til grunn professor Talya N. Bauer sin forskning og hennes modell basert på de 6 C’e