Onboarding ved bruk av tjenestedesign

De siste årene har interessen for designmetodikk og tjenestedesign økt. Samfunnsendringer og teknologitrender er med på å endre måten tjenester leveres og hvordan løsninger utvikles. Gjennom å sette brukeren i sentrum av tjenesteutviklingen er vi med å påvirke utvikling og bruken av teknologi på en helhetlig måte.​ Her får du Eirill Wiik sitt foredrag fra Onboardingkonferansen 2019.

I foredraget Onboarding ved bruk av tjenestedesign snakker Eirill Wiik om:

• Hva er «design thinking» og tjenestedesign?
• Hvordan jobbe med brukerdreven innovasjon?
• Introduksjon til verktøy for å utvikle mer treffsikre