Onboarding: Nytt år og nye muligheter

I et stramt arbeidsmarked er god onboarding en viktig byggestein for et langsiktig og godt ansettelsesforhold både for den nyansatte og arbeidsgiver. Lykkes vi i dette arbeidet? Se webinaret her og få en oppdatering!

HR Norge gjennomførte i forkant av vår konferanse Onboarding 2023 en kort undersøkelse blant årets og tidligere års deltakere på denne konferansen, for å få nærmere innsikt i den situasjonen virksomheter står i.

Med utgangspunkt i