Onboarding med kommersiell effekt – Sånn gjør de det i KPMG

KPMG Norge rekrutterer ca. 200 nye medarbeidere hvert år. Selskapet er i sterk vekst og onboarding er et fokusområde. Tidsrommet fra arbeidskontrakten signeres og gjennom prøvetiden er viktig for både nyansatte og KPMG. "Vi er glade for at så mange flinke folk har lyst til å jobbe hos oss, og da vil vi gjøre vårt beste for at de skal få en god start" sier Vivi Kristensen, HR-direktør i KPMG Norge.

«Det tar minst 90 dager før ansatte knytter seg til organisasjonen», sier Vivi. I denne perioden vil man forme sitt inntrykk av den nye arbeidsplassen. «Var det riktig beslutning?». «Blir det slik jeg har tenkt meg?». Venner, familie og kollegene i gamlejobben lurer på hvor du skal begynne å jobbe, og hvordan det går i den nye jobben. Med god onboarding skapes gode ambassadører.

For å lykkes med onboarding er det definert klare roller for HR og lederne. HR eier konseptene, og tilrettelegger for lederne med sjekklister og prosessbeskrivelser. HR har kontroll på verktøykassa og sørger også for at den praktiske omboardingen er delegert, mens lederne er ansvarlige for den faglige delen av onboardingen.

Det er ulike onboardingprogrammer for de som er nyutdannede, og de som er erfarne i arbeidslivet. Mens førstnevnte i stor grad får samme opplæring og bygger kultur og organisasjonstilhørighet gjennom et felles program, skal de erfarne nyansatte fylle ulike roller som krever en mer individuelt tilrettelagt introduksjon. Med sine onboardingprogrammer ønsker KPMG å utvikle ansatte som raskt finner seg til rette og blir produktive.

Vivi Kristensen påpeker at ledere kan ha ulik fokus på onboarding og det vil variere hvor mye tid man har til å forberede og ta imot nyansatte. KPMGs retningslinjer for gjennomføring av onboarding bidrar til å jevne ut slike forskjeller.

For de som er i startgropa på onboarding, er Vivi Kristensens topp 3 forslag følgende:

  • Lag standard sjekklister. En for nyansatt og en for leder. Det synliggjør for den nyansatte at oppstarten er godt planlagt og det skaper trygghet og forutsigbarhet rundt opplæringen. For lederen fungerer det som en nyttig huskeliste for hva som bør gjøres før, under og etter første arbeidsdag.
  • Bruk faddere. Uansett om du er fersk, eller full av erfaring, så er du ny i jobben. I KPMG har man fadderopplæring og egen rollebeskrivelse.
  • Ha prøvetidsamtaler. Minst én gang, f.eks halvveis i prøvetiden. Bruk disse samtalene til å evaluere onboardingen. Fungerer det, eller er det behov for ekstra oppmerksomhet på enkelte områder? Dette sikrer at du ikke glemmer den nyansatte når hverdagen fanger deg.

Har onboarding egentlig en effekt? Bør lederne følge HRs anmodning om å investere tid i onboarding av nyansatte? HR i KPMG har målt dette, og svaret er et definitivt ja. Gjennom en fersk survey blant erfarne nyansatte, fant man sammenheng mellom grundighet i onboardingen og hvor hurtig man var i produktivt arbeid.