Nye ansatte gir ikke automatisk nye ideer

World Economic Forum har rangert kreativitet som den viktigste egenskapen i morgendagens arbeidsliv. Utfordringen er at mange nyansatte vegrer seg fra å komme med nye ideer. Dermed risikerer du å ikke få realisert potensiale i dine ansattes kreativitet.

På Onboardingkonferansen 29. november kommer Ole Fredrik Norbye og presenterer funn fra forskning på kreativitet. Du vil også få konkrete tips til hvordan du kan bruke onboarding strategisk for å få mer kreativitet i din bedrift.

- Hva er kreativitet i arbeidslivet og hvorfor er dette så viktig?

- Kreativitet er evnene våre til å løse problemer på nye måter. Og i dag støter veldig mange på problemer i arbeidslivet som krever at vi tenker nytt. Mennesker forandrer seg. Teknologi forandrer seg, og alt dette gjør at vi har mange nye muligheter for å skape nye spennende løsninger. Dette er grunnen til at flere og flere ser på kreativitet som en av de viktigste egenskapene i arbeidslivet fremover, sier Ole Fredrik Norbye.

- Hva er årsaken til at mange nyansatte bruker lang tid på å finne seg til rette på nye arbeidsplasser?

- Kreativitet krever en viss mengde mot. Du må tørre å skille deg ut. Og dette kan oppleves litt skummelt. I en ny jobb er det mye usikkerhet og ting du kanskje ikke skjønner helt. Derfor vegrer man seg litt og prøver å ikke skille seg så mye ut. Dette er helt naturlige menneskelige reaksjoner, men dersom man ikke er oppmerksom på at dette ikke fremmer kreativ adferd kan det få langsiktig innvirkning på arbeidsmiljøet i organisasjon, sier Norbye.

- Hvilke konsekvenser har det når kreativitet i oppstarten hemmes?

- Når kreativitet hemmes i en ny jobb, kan det ha store konsekvenser for organisasjonen. Det kan føre til stagnasjon og ineffektivitet, da de nyansatte vegrer seg fra å delta med sine perspektiver og ideer. Dette kan også føre til høyere turnover blant nyansatte som ikke føler seg engasjert eller utfordret. Vi mennesker liker jo å være kreative. Det skaper motivasjon og arbeidslyst! Når du som arbeidsgiver ansetter noen, betaler du jo de ansatte for at de skal bidra med sine ferdigheter og evner. Ved at de ikke får bidra kreativ, unngår du å utnytte mye av det enorme potensialet som ligger i de ansatte. Så du risikere å få mindre effekt av dine ansatte, sier Norbye.

- Hvordan bør man bruke onboarding til å skape mer kreativitet i virksomheten?

- Det å være oppmerksom på miljøfaktorer som hemmer og fremmer kreativitet er et godt sted å starte. Deretter kan man skape bevissthet om de psykologiske effektene ledelse kan ha på kreativitet. Ved at ledere klarer å forvalte ansattes kreativitet på en god måte skapes det bedre arbeidsmiljøer der folk trives! Dette ser jeg frem til å fortelle mer om på Onboardingkonferansen, avslutter Ole Fredrik Norbye.

Les mer Pil