Ny rapport om onboarding

HR Norge presenterer en ny rapport om onboarding. Onboarding har gjennom de siste årene fått en stadig økende oppmerksomhet og fått en sentral plass innen Human Resource Management (HRM)

Onboarding prosessen har i mange år blitt forsket på i akademia under den bredere kategorien «sosialisering» og onboarding er tidligere blitt sett på som en relativt liten del av Human Resource Management (HRM).

Resultater fra undersøkelsen «Global Employee and Leadership Index» som HR Norge gjennomførte i samarbeid med Ennova i 2017 viste at virksomheter i Norge satser mindre på onboarding enn andre land.

I forbindelse med årets onboardingkonferanse var vi så heldig å få besøk av den internasjonale eksperten Talya N. Bauer som skrev sin doktoravhandling om onboarding allerede i 1994.

HR Norge har også notert en økende interesse for dette feltet blant våre medlemmer og årets konferanse er den tredje i rekken med et stadig økende deltakerantall.

Talya N. Bauer fremhever tre viktige faktorer i onboarding:

  • Onboarding er en prosess som trenger å gå over tid og er gjerne mest fremtredende det første året selv om mange virksomheter går gjorde utover dette.
  • Onboarding innebærer også et medabeideransvar og det er derfor viktig at den nyansatte har en proaktiv atferd gjennom onboardingen.
  • Nyansatte liker at onboardingen tilbyr klarhet, struktur og tydelighet, inkludert klare mål, tidslinjer, informasjon gitt og forventninger.

I forkant av årets konferanse gjennomførte vi en undersøkelse blant årets og fjorårets deltakere på konferansen, og undersøkelsen så blant annet på følgende områder: (For å lese hele rapporten må du være innlogget.)

  • Hvilke elementer vektlegges i onboarding og på hvilke strategiske nivå er vi?
  • Hva er varigheten av onboarding?
  • Hvem har hovedansvar for gjennomføring av onboarding?
  • Hvilken grad av tilfredshet med onboarding ser vi?
  • Hvilken innsikt har vi i faktorer som kan påvirke forventninger og tiltak?

I rapporten gir vi en kort innføring i onboarding, en gjennomgang av resultatene fra undersøkelsen og tilslutt noen praktiske råd og tips for HR-praktikere og ledere.

God lesning!

Forside rapport onboarding