HR Norge lanserer Onboarding-rapporten 2021

Årets undersøkelse er en oppfølging av den undersøkelsen HR Norge gjennomførte i forbindelse med Onboardingkonferansen 2019. Det var ikke bare et positivt bilde som ble tegnet i 2019 og vi ønsket derfor å følge opp mange av de samme spørsmålene i denne runden.

Det siste året har vært fullt av utfordringer knyttet til pandemien hvor mange virksomheter har vært tvunget til å gjennomføre onboarding av nye medarbeider virtuelt.

Selv om 2020 var et spesielt år ble det utlyst 360 000 ledige