Få en god start på arbeidsforholdet

Et godt onboardingprogram er noe av det smarteste du kan ha på plass for å sørge for at vellykket rekruttering utvikler seg til et vellykket arbeidsforhold. Med god onboarding beholder du talentene, skaper gode ansattopplevelser, og prestasjonene blir bedre. Uten, risikerer du å måtte starte rekrutteringprosessen på nytt etter bare få måneder.

Onboarding Ny

Onboarding handler om å skape et godt arbeidsforhold så raskt som mulig. Det skjer gjennom å lære seg oppgavene og hvorfor de er viktige, bli kjent med kolleger, organisasjon og organisasjonskultur. Det er både sosialisering og kompetanseutvikling, og det har stor betydning for om den nyansatte trives og blir, eller mistrives og går. Lombardi og Aberdeen Group (2011) så at de beste i klassen behold 96% av sine nyansatte, mot 18% av de dårligste. I Norge har Agnethe Ellingsen sett på tall for ledere, hvor en tredjedel slutter etter 18 til 24 måneder i ny stilling. Dette er unødvendig, og med noen smarte grep kan du snu situasjonen til det bedre.

Alle nyansatte, uavhengig av tidligere erfaring, og hvilken rolle vedkommende skal inn i har nytte av onboarding. For noen er det kanskje det første møtet med arbeidslivet etter endt utdanning, mens andre tar steget inn i ny lederrolle. Til og med ved intern mobilitet hvor medarbeidere går over i lederroller eller til nye arbeidsområder, vil elementer av onboarding og transisjon være på sin plass for å sikre suksess i ny rolle.

Start allerede ved signering av arbeidskontrakten. Tiden frem mot første arbeidsdag er et glimrende tidsrom til å starte både integrerings- og sosialiseringsprosessen. Hva kan du dele av informasjon? Hva bør de vite allerede før de starter? Hvilke tilstelninger kan du invitere dem med på? Dra nytte av den stoltheten og motivasjonen de sitter med etter å ha fått jobb hos deg. Hold flammen i live frem mot første dag. Gjør det klart at virksomheten også er stolte og glade for at akkurat de snart begynner.

Fra første arbeidsdag fortsetter det viktige arbeidet med å holde gnisten oppe. Ha et klart løp på plass som sikrer læring av nødvendige arbeidsoppgaver, som setter forventning, og åpner for hjelp underveis. De første 3 månedene er viktige. Ha jevnlige kontaktpunkter mellom nyansatte, ledere, og faddere og mentorer om du bruke dette. Gjør evalueringer underveis, korriger og lær slik at prosessen både blir bedre og utvikles. Kontaktpunktene vil naturlig avta gjennom det første året etter hvert som integreringen faller på plass og prestasjonene når forventet nivå. Onboarding handler om mange små-justeringer som sammen resulterer i sterke prestasjoner og tilfredse ansatte.

Som arbeidsgiver har du faktisk forpliktet til å gi ansatte en reell anledning til å lykkes i sitt arbeid og med sine arbeidsoppgaver. Vi har en prøvetid på seks måneder i Norge. Bruk disse godt. Sammen med tiden før første dag gir dette i mange tilfeller opptil ni måneder å onboarde nyansatte. Enkelte komplekse stillinger krever kanskje enda mer tid, men med seks til ni måneder har du et godt utgangspunkt. Sørg også for å forankre onboarding hos nyansattes ledere, og hos faddere og mentorer. Forskning fra Fafo (Rogstad & Sterri, 2015) viser at uten et klart ansvarsforhold, faller det lett igjennom, og den nyansatte kan bli stående alene og uten støtte.

Står du i startgropa og lurer på hvor du skal begynne, ligger det en kjempemulighet like rundt hjørnet. 30. november står onboarding i sentrum i HR Norge. Vi bruker dagen til å se hvordan andre lykkes med onboarding, hva vi kan lære av ekspertene, og hvordan arbeidsretten spiller inn på hvorfor onboarding er så viktig.

Referanser

Ellingsen, A. (2016). 100-Dagerskoden – Hvordan mestre en ny lederrolle og unngå fallgruver. 2. utg. Cappelen Damm AS.

Lombardi, M. (2011).Onboarding 2011. The path to productivity. Aberdeen Group.

Rogstad, J., & Sterri, E. B. (2015). Passe inn og passe til – oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere. Fafo-rapport 2015:44. http://www.fafo.no/images/pub/2015/20449.pdf (fra 26.09.2017)

Flere artikler

Onboarding Rapport 2024 artikkel format
Onboarding
Resultatene fra onboardingundersøkelsen 2024
Resultatene fra onboardingundersøkelsen 2024
Onboarding 2024
Onboarding
Onboarding: Nytt år og nye muligheter
Onboarding: Nytt år og nye muligheter
Onboarding 2023
Onboarding
Et tilbakeblikk på Onboardingkonferansen 2023
Et tilbakeblikk på Onboardingkonferansen 2023