Et tilbakeblikk på Onboardingkonferansen 2023

Årets Onboardingkonferanse ble arrangert 29. november med nærmere 300 deltakere. I forkant av konferansen gjennomførte HR Norge også en kort undersøkelse for å ta en status på praksis innen onboarding. Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli presentert i form av en rapport på nyåret.
Typer Onboardingprogrammer


Vi ser en økning i generelle programmer som dekker alle i bedriften. Dette kan ha sam