+
25.05.2021
Video Interviews: How To Ensure the Best Candidate Experience
Mens intervjuer ansikt-til-ansikt er nærmest gitt i rekrutteringsprosessen, har det de siste årene, og spesielt i 2020, blitt mer vanlig med virtuelle...
+
25.05.2021
Video Interviews: How To Ensure the Best Candidate Experience
Mens intervjuer ansikt-til-ansikt er nærmest gitt i rekrutteringsprosessen, har det de siste årene, og spesielt i 2020, blitt mer vanlig med virtuelle...
28.01.2021
Jobbintervjuer på kjente og mindre kjente flater
Etter et turbulent 2020, er vi i 2021 kanskje mer vant med møter over nye flater. Vi har også vært nødt til å øke vår kompetanse på å gjennomføre rekr...
28.01.2021
Jobbintervjuer på kjente og mindre kjente flater
Etter et turbulent 2020, er vi i 2021 kanskje mer vant med møter over nye flater. Vi har også vært nødt til å øke vår kompetanse på å gjennomføre rekr...
19.06.2015
Medlemsmøte på video: Jobbintervjuet
Hvordan gjennomfører du best et jobbintervju? Det lærer du ved å se denne ca 45 minutter lange videoen fra HR Norges første direktesendte webcast fra ...
19.06.2015
Medlemsmøte på video: Jobbintervjuet
Hvordan gjennomfører du best et jobbintervju? Det lærer du ved å se denne ca 45 minutter lange videoen fra HR Norges første direktesendte webcast fra ...
19.12.2014
Få føleriet ut av rekrutteringen
Jobbintervjuets renommé er dalende, og forskere og media vil ha det til at det er utdatert som verktøy for rekruttering. Spørsmålet er hvordan og med ...
19.12.2014
Få føleriet ut av rekrutteringen
Jobbintervjuets renommé er dalende, og forskere og media vil ha det til at det er utdatert som verktøy for rekruttering. Spørsmålet er hvordan og med ...