Vær tro mot visjonen i kampen om kompetanse

Hvor lenge ønsker du at de rette medarbeiderne skal bli i virksomheten din? Mest sannsynlig lengre enn hva vår nye generasjon i arbeidslivet selv ser for seg. Et hett arbeidsmarked bidrar nå til at det er mange muligheter i markedet, samtidig som det er mer krevende å få erstattet dem som velger seg videre.

Kan vi likevel lykkes med å tiltrekke og beholde de rette medarbeiderne i fremtiden, slik at de ikke er interessert i å høre om «nye og spennende muligheter» når telefonen ringer og LinkedIn plinger?
Maren Hognestad Sunde, Group HR Director og Anne Oma, content producer og SoMe-rådgiver, begge i Akvagroup, kommer til HR konferansen i Stavanger for å snakke om hvordan de har valgt retning for å tiltrekke riktige medarbeidere og beholde disse.

- Er dere en virksomhet som er avhengige av spesialkompetanse som det er stor rift om?

- Ja, vi er en teknologileverandør og opplever spesielt stor konkurranse om ingeniører, softwareutviklere, økonomirelaterte roller og mekanisk- og elektro- og automasjonskompetanse, sier Maren Hognestad Sunde.

- Har dere en Employer Branding strategi for å tiltrekke de riktige medarbeiderne?

- Nei, ikke per i dag, men vi skal utarbeide det i Q4 i år for første gang.

- Hva er de viktigste årsakene til at noen blir og noen slutter?

- Den viktigste årsaken til at folk blir er nok at de opplever det som meningsfylt å bidra til utviklingen av oppdrettsnæringen globalt, og da spesielt med tanke på å gjøre næringen enda med bærekraftig. Dette innebærer også mange spennende teknologiske og biologiske utfordringer som skal løses, og gir interessante dager på jobb. Muligheten til å jobbe på et hovedkontor i et globalt selskap, er det heller ikke så mange av i området, og mange setter pris på de korte beslutningsveiene som dette medfører.

- Vi er et selskap som historisk har vokst på oppkjøp, og har dermed hatt lite felles prosesser og verktøy. I de siste årene har vi jobbet hardt for å forbedre intern organisasjonseffektivitet, men ser fortsatt at noen medarbeidere som kommer fra bransjer og selskaper med veldig god struktur og høy modenhet på prosesser og verktøy, kan oppleve at de jobber lite effektivt her. Det har også bidratt til at noen opplever at de har mindre faglig utvikling, og dermed valgt å søke det andre steder, sier Hognestad Sunde.

- Hvordan ser du for deg konkurransen om kompetansen i fremtiden?

- Tøff, enormt viktig og veldig spennende. Det er en kamp vi må jobbe systematisk og målrettet for å vinne, og hvor jeg håper og tror at det vil handle om mer enn bare penger. Jeg tror at for å lykkes må vi gå for god match mellom medarbeidere og organisasjon i forhold til både ambisjoner, verdier og kultur, og at vi gjennom det legger fundamentet for at vi får medarbeidere som opplever tilhørighet, mestring og utvikling, og som ønsker å bli værende, avslutter Maren Hognestad Sunde.

Les mer Pil