Oppdatert temaark - Employer branding

I kampen om arbeidskraft blir HR stilt ovenfor utfordringer som griper inn på områder som tradisjonelt har vært en del av andre avdelinger. Employer branding er et svar på dette. Dette temaarket gir et overblikk over det viktigste du trenger å vite om employer branding.

Kampen om kompetanse er hard. I dagens arbeidsmarked er kompetente arbeidstakere en grunnleggende forutsetning for å lykkes. Siden etterspørselen i de fleste sammenhenger er mindre enn tilbudet, oppstår det et kompetansegap. Lignende markedskrefter som vi finner i konsumentmarkedet får større spillerom.

Resultatet er at vi i mindre grad i dag kan “kjøpe" den arbeidskraften og kompetansen vi trenger. I stedet handler det om å “selge" virksomheten og arbeidsplassen til arbeidstakerne.

HR-funksjonen blir dermed stilt ovenfor nye typer utfordringer som griper inn i funksjoner og metoder som tradisjonelt har vært en del av markeds- og kommunikasjonsavdelingene.

Employer branding har oppstått som et av flere svar på denne utfordringen.

Hva er employer branding?

Ditt “employer brand" sier noe om ditt rykte som arbeidsgiver. Det defineres ofte som “inntrykket av din virksomhet som et godt sted å jobbe". Employer branding handler om å vedlikeholde og styrke dette inntrykket. Hensikten med employer branding er å gjøre seg attraktive for potensielle arbeidstakere for å tiltrekke seg og beholde attraktiv arbeidskraft.

Hvorfor er employer branding viktig?

Historien om Googles avanserte rekruttering av nye ingeniører for noen år siden er blitt en klassiker innen employer branding. Selskapet leide reklameplass langs hovedveier i USA hvor alt som stod var en matematisk gåte. De som løste gåten fikk adressen til et nettsted som igjen krevde oppgaveløsning før potensielle kandidater endelig slapp inn til selve stillingsutlysningen.

På den måten oppnådde Google flere ting. De filtrerte bort kandidater uten en viss grunnkompetanse, de vekket interessen til nysgjerrige og ambisiøse kandidater, og de ga potensielle søkere et inntrykk av å være et sted hvor høy IQ og dyp realfagkompetanse ikke var noe man trengte å gjemme bort i en krok.

Fra bestillingssentral til konkurranseutsatt marked

Undersøkelser gjennomført av HR Norge har vist at virksomheter, spesielt i offentlig sektor, har svært høyt fokus på rekruttering, mens employer branding er langt nede på prioriteringslisten.

Dette peker mot at HR-funksjonen i virksomhetene ikke er harmonisert med utviklingen. Arbeidsmarkedet har de siste årene utviklet seg til et "marked" i ordets rette forstand. I kampen om de beste arbeidstakerne må arbeidsgivere "selge" muligheten til å jobbe hos seg slik de ellers selger produkter, varer og tjenester.

Dette stiller nye krav til rekrutteringsfunksjonen i bedriften. Det holder ikke lenger å definere hva slags kompetanse man ser etter og sette en annonse i avisen; man må tenke grundig gjennom hva man har å tilby potensielle nyansatte, og deretter hva som skal til for å vekke interessen hos dem man ønsker.

Ordet “branding" er ikke tilfeldig valgt, da en employer branding prosess innebærer bruk av sterke, men ofte nokså grunnleggende markedsføringsteknikker for å skape positive, realistiske forventninger hos potensielle kandidater, for eksempel i form av utfordrende prosjekter, spennende karrieremuligheter, gode kolleger, inspirerende ledere og en morsom kultur.

“Dette skaper en gråsone mellom markedsavdelingen og HR", sier Ingrid Asphjell di Meo i MarkUp People. “Det gir også en mulighet for å skape en arena for markedsavdelingen og HR hvor de kan få til noe sammen. HR kan for lite om kommunikasjon og forenkling av budskap og synliggjøring, mens marked kan for lite om HR. Sammen kan de to funksjonene skape gode og viktige resultater for virksomheten."

Last ned temaarket og finn ut hvordan HR og marked sammen kan oppnå gode resultater.
HR Norges temaark er en medlemsfordel som krever innlogging. Er du ikke medlem? Les mer om medlemskap her. Halv pris på medlemskap ut året!

Employer Branding
Temaark
Employer Branding