Et dypdykk i Employer branding

Hvordan engasjere dine ledere i arbeidet med employer branding? I denne webcasten viser Kate Ingram, tidligere Vice-President Recruitment & Employer Branding i Orkla, hvordan man benyttet en topp-down tilnærming for å engasjere ledere og etablere Orkla sitt første employer brand og deretter startet arbeidet med å bygge et autentisk employer brand innenfra og ut.

Temaer som dekkes i webcasten er:

  • Hvordan skape en «burning platform» som lederne ikke kan ignorere?
  • Skape grunnleggende forståelse for employer branding og hvorfor ledere må bruke denne i sin lederrolle.