Hva HR bør vite om employer branding

I kampen om arbeidskraft blir HR stilt ovenfor utfordringer som griper inn på områder som tradisjonelt har vært en del av andre avdelinger. Employer branding er et svar på dette. Dette temaarket gir et overblikk over det viktigste du trenger å vite om employer branding.

Kampen om kompetanse er hard. I dagens arbeidsmarked er kompetente arbeidstakere en grunnleggende forutsetning for å lykkes. Siden etterspørselen i de fleste sammenhenger er mindre enn tilbudet, oppstår det et kompetansegap. Lignende markedskre