Employee Experience – vanlige folks tur?

Litt under tidenes tvang, men stadig flere virksomheter er opptatt av ansatt-opplevelsen. I høst var det på grunn av ansattes psykiske helse, mens det nå er bekymring for trivsel og turnover. Hvordan er det å jobbe hos oss, holder vi det vi lover ved nyansettelser, og hva skal til for at ansatte trives og er produktive så lenge som mulig?

I de 15 årene vi har observert temaet ser vi tilbake på til dels store endringer….gjerne i kjølvannet av økonomiske opp eller nedturer. Helt tilbake i 2013 ga vi ut en rapport sammen med EY som tok for seg Employee Value Proposition, som på