Lansering av HR-undersøkelsen 2013

Årets tema for HR-undersøkelsen har truffet en nerve, skal vi dømme etter fullsatte saler på presentasjonene. Nå er EVP på alles lepper.

Hrunde thumb

I dag lanseres rapporten "HR-undersøkelsen 2013", og temaet vi har valgt i år ser ut til å ha truffet en nerve når vi ser på økningen vi har hatt i påmeldingene til presentasjonsmøtene. Årets tema dreier seg om Employee Value Propostition (EVP) og handler om hva man kommuniserer at virksomheten står for. Mange underkommuniserer dette, og vektlegger ofte "godene" eller populære buzzwords når man skal selge inn virksomheten til aktuelle jobbsøkere. Men skiller man seg nok ut i arbeidsmarkedet? Tiltrekker man "de rette folka"? Og klarer man å holde det man lover?

I årets undersøkelse deltok over 160 virksomheter, og vi har virkelig fått sett hvor bredt og dypt EVP kan strekke seg. For noen er EVP noe de har et aktivt forhold til, mens det for andre er "ikke aktuelt", og de gjør dermed minst mulig med det. Et problem som vi ser, er at selv om man som virksomhet ikke er opptatt av sin EVP, så har medarbeiderne eller eksterne jobbsøkere alltid sitt eget bilde og egne forventninger til hva virksomheten står for og hva de kan forvente å få ut av å jobbe der.

Poenget med EVP blir dermed å ta kontrollen over sin EVP slik at de kan skape forventninger som bidrar til engasjement samtidig som de er realistiske. Når det gjelder å rekruttere eller beholde folk, så er det ingenting som er verre enn å love noe man ikke klarer å levere.

I rapporten går vi nærmere inn på:

  • Hvordan virksomhetene utarbeider sin EVP
  • Hva EVP'en består av
  • Hvordan kommuniserer vi det eksternt og internt
  • Hva får virksomhetene ut av det

I tillegg setter vi lupen på de virksomhetene i undersøkelsen som gjør det best, og følger disse i et eget kapittel. Hvordan jobber de med temaene ovenfor? Oppnår de å bli mer attraktive i rekrutteringssammenheng, har de lavere turnover, høyere engasjement, eller lykkes de med å holde lønnspresset nede fordi virksomheten spiller på andre fortrinn enn lønn i konkurransen om den beste arbeidskraften?

Undersøkelsen og rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom HR Norge og Ernst & Young. Dette samarbeidet ble startet i 2007, og hvert år har vi sett på aktuelle HR-temaer som matcher utfordringene HR står ovenfor.

HR Undersøkelsen 2013
Rapport
HR Undersøkelsen 2013

Flere artikler

Forside HRU 2018
HR-undersøkelsen
Lansering av rapporten «HR-undersøkelsen 2018»
Lansering av rapporten «HR-undersøkelsen 2018»
HR Undersøkelsen 2017 toppbanner1
HR-undersøkelsen
Lansering HR-undersøkelsen 2017- HR’s syn på fremtidige organisatoriske utfordringer og muligheter
Lansering HR-undersøkelsen 2017- HR’s syn på fremtidige organisatoriske utfordringer og muligheter
HRU15 toppbanner
HR-undersøkelsen
HR-undersøkelsen 2015 – HRs rolle i endringsprosesser
HR-undersøkelsen 2015 – HRs rolle i endringsprosesser