06.02.2019
Lansering av rapporten «HR-undersøkelsen 2018»
I samarbeid med EY har vi gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2018». Rapporten tar for seg dilemmaer knyttet til kompetanseutvikling, oppfølgning av...
06.02.2019
Lansering av rapporten «HR-undersøkelsen 2018»
I samarbeid med EY har vi gleden av å lansere «HR-undersøkelsen 2018». Rapporten tar for seg dilemmaer knyttet til kompetanseutvikling, oppfølgning av...
11.10.2017
Lansering HR-undersøkelsen 2017- HR’s syn på fremtidige organisatoriske utfordringer og muligheter
I de siste årene har mange gått fra å prate om den raske teknologiske utviklingen til å gjøre noe med det. Det har dukket opp nye buzzwords, og presse...
11.10.2017
Lansering HR-undersøkelsen 2017- HR’s syn på fremtidige organisatoriske utfordringer og muligheter
I de siste årene har mange gått fra å prate om den raske teknologiske utviklingen til å gjøre noe med det. Det har dukket opp nye buzzwords, og presse...
10.12.2015
HR-undersøkelsen 2015 – HRs rolle i endringsprosesser
Når året 2015 går mot slutten ser vi tilbake på et år der de fleste virksomheter har opplevd å seile i urolig farvann med tiltagende motvind. Endringe...
10.12.2015
HR-undersøkelsen 2015 – HRs rolle i endringsprosesser
Når året 2015 går mot slutten ser vi tilbake på et år der de fleste virksomheter har opplevd å seile i urolig farvann med tiltagende motvind. Endringe...
19.12.2014
HR-undersøkelsen 2014: HR ikke helt på linje med linjen
HR-folk og linjeledere er ikke enige i hva som er det viktigste HR kan bidra med i årene som kommer. HR-folk vil jobbe strategisk, men linjen ønsker a...
19.12.2014
HR-undersøkelsen 2014: HR ikke helt på linje med linjen
HR-folk og linjeledere er ikke enige i hva som er det viktigste HR kan bidra med i årene som kommer. HR-folk vil jobbe strategisk, men linjen ønsker a...
19.12.2014
Lansering av HR-undersøkelsen 2013
Årets tema for HR-undersøkelsen har truffet en nerve, skal vi dømme etter fullsatte saler på presentasjonene. Nå er EVP på alles lepper.
19.12.2014
Lansering av HR-undersøkelsen 2013
Årets tema for HR-undersøkelsen har truffet en nerve, skal vi dømme etter fullsatte saler på presentasjonene. Nå er EVP på alles lepper.