+
30.11.2023
Modenhetsnivå på HR-arbeidet gir økt strategisk påvirkning
I HR-undersøkelsen 2023 var vi interessert i å undersøke hvordan respondentene vurderte modenhetsnivået på HR-arbeidet i deres organisasjon. Med utgan...
+
30.11.2023
Modenhetsnivå på HR-arbeidet gir økt strategisk påvirkning
I HR-undersøkelsen 2023 var vi interessert i å undersøke hvordan respondentene vurderte modenhetsnivået på HR-arbeidet i deres organisasjon. Med utgan...
+
22.11.2023
Organisasjonens evner og kapabiliteter
HR har en viktig rolle i å sørge for at organisasjonen har de rette evnene og kapabilitetene for å realisere de strategiske målene. I årets HR-undersø...
+
22.11.2023
Organisasjonens evner og kapabiliteter
HR har en viktig rolle i å sørge for at organisasjonen har de rette evnene og kapabilitetene for å realisere de strategiske målene. I årets HR-undersø...
+
10.11.2023
Fremtidens HR
Hvordan tiltrekker og beholder virksomhetene nødvendig kompetanse i en tid der endringer er det eneste sikre. Har vi den nødvendige innsikten i egne...
+
10.11.2023
Fremtidens HR
Hvordan tiltrekker og beholder virksomhetene nødvendig kompetanse i en tid der endringer er det eneste sikre. Har vi den nødvendige innsikten i egne...
+
01.11.2023
Fra organisasjonsstrategi til praksis og effekt
Vi ser i året HR-undersøkelse at HR i stor grad benytter organisasjonens strategi som grunnlag for å prioritere HR-områder og tiltak, men det er forts...
+
01.11.2023
Fra organisasjonsstrategi til praksis og effekt
Vi ser i året HR-undersøkelse at HR i stor grad benytter organisasjonens strategi som grunnlag for å prioritere HR-områder og tiltak, men det er forts...
+
13.10.2023
HR-undersøkelsen 2023 – «Å navigere i ulendt terreng»
Årets HR-undersøkelse har hatt fokus på situasjonen organisasjonene befinner seg i, og hvordan HR posisjonerer seg og støtter opp organisasjonen i kre...
+
13.10.2023
HR-undersøkelsen 2023 – «Å navigere i ulendt terreng»
Årets HR-undersøkelse har hatt fokus på situasjonen organisasjonene befinner seg i, og hvordan HR posisjonerer seg og støtter opp organisasjonen i kre...
14.09.2023
Agilitet i møte med endring og transformasjon
Transformasjon i moderne organisasjoner handler ofte om fleksibilitet mer enn kontroll. Gjennom fleksibilitet og agilitet får man god struktur. Det ha...
14.09.2023
Agilitet i møte med endring og transformasjon
Transformasjon i moderne organisasjoner handler ofte om fleksibilitet mer enn kontroll. Gjennom fleksibilitet og agilitet får man god struktur. Det ha...
04.09.2023
Hva er agil HR og hvorfor er det viktig for deg
I dette webinaret med Riina Hellström får du en introduksjon til agil HR. Webinaret, som foregår på engelsk, er åpent for alle og er en inspirasjon ti...
04.09.2023
Hva er agil HR og hvorfor er det viktig for deg
I dette webinaret med Riina Hellström får du en introduksjon til agil HR. Webinaret, som foregår på engelsk, er åpent for alle og er en inspirasjon ti...
+
28.06.2023
Er HR Business Partner rollen i endring?
Siden konseptet kom til verden for over 25 år siden, har det gått igjennom en rekke faser og opphavsmannen Dave Ulrich har både forsvart, påpekt utfor...
+
28.06.2023
Er HR Business Partner rollen i endring?
Siden konseptet kom til verden for over 25 år siden, har det gått igjennom en rekke faser og opphavsmannen Dave Ulrich har både forsvart, påpekt utfor...
+
21.02.2023
HR + bærekraft = sant
Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Det er to forhold som gjør det...
+
21.02.2023
HR + bærekraft = sant
Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Det er to forhold som gjør det...
06.02.2023
Drømmen om Personalsjefen fra gamle dager
Tom Karp gir et kraftig, men forhåpentligvis velment spark til dagens HR funksjon i DN forrige søndag, når han etterlyser den gamle personalsjefen som...
06.02.2023
Drømmen om Personalsjefen fra gamle dager
Tom Karp gir et kraftig, men forhåpentligvis velment spark til dagens HR funksjon i DN forrige søndag, når han etterlyser den gamle personalsjefen som...