+
21.02.2023
HR + bærekraft = sant
Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Det er to forhold som gjør det...
+
21.02.2023
HR + bærekraft = sant
Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Det er to forhold som gjør det...
06.02.2023
Drømmen om Personalsjefen fra gamle dager
Tom Karp gir et kraftig, men forhåpentligvis velment spark til dagens HR funksjon i DN forrige søndag, når han etterlyser den gamle personalsjefen som...
06.02.2023
Drømmen om Personalsjefen fra gamle dager
Tom Karp gir et kraftig, men forhåpentligvis velment spark til dagens HR funksjon i DN forrige søndag, når han etterlyser den gamle personalsjefen som...
+
31.01.2023
Mangfold og inkludering i et globalt selskap
ABB har tatt substansielle grep for å bidra til mangfoldsagendaen. Ikke bare internt, men også i de markeder de opererer i rundt om i verden. Her får ...
+
31.01.2023
Mangfold og inkludering i et globalt selskap
ABB har tatt substansielle grep for å bidra til mangfoldsagendaen. Ikke bare internt, men også i de markeder de opererer i rundt om i verden. Her får ...
+
12.10.2022
6 trekk ved bærekraftig HRM
Få temaer har skapt mer delte meninger og undring enn bærekraftig HR. Men det begynner å bli mer tydelig hva som er fokuset, hvordan man jobber med de...
+
12.10.2022
6 trekk ved bærekraftig HRM
Få temaer har skapt mer delte meninger og undring enn bærekraftig HR. Men det begynner å bli mer tydelig hva som er fokuset, hvordan man jobber med de...
15.09.2022
HR + bærekraft = sant
Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Vi treffes av en tsunami av ny...
15.09.2022
HR + bærekraft = sant
Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Vi treffes av en tsunami av ny...
+
05.09.2022
Presentasjon av funn fra Cranet-undersøkelsen
Cranet-undersøkelsen 2022 er et europeisk samarbeid om å kartlegge hvordan HR endrer seg over tid. Årets funn peker på utfordringer rundt opplæring sa...
+
05.09.2022
Presentasjon av funn fra Cranet-undersøkelsen
Cranet-undersøkelsen 2022 er et europeisk samarbeid om å kartlegge hvordan HR endrer seg over tid. Årets funn peker på utfordringer rundt opplæring sa...
10.08.2022
Ansvarlige bedrifter lykkes best
Studier viser at det er de ansvarlige virksomhetene som lykkes best. Det er en sammenheng mellom lønnsomhet og evnen til å prioritere ansvarlige tilta...
10.08.2022
Ansvarlige bedrifter lykkes best
Studier viser at det er de ansvarlige virksomhetene som lykkes best. Det er en sammenheng mellom lønnsomhet og evnen til å prioritere ansvarlige tilta...
+
13.05.2022
HR Undersøkelsen 2022 - rapporten er klar
HR sin rolle har endret seg og i de senere år har HR beveget seg fra en transaksjonell og administrativ funksjon til en mer strategisk partner som bid...
+
13.05.2022
HR Undersøkelsen 2022 - rapporten er klar
HR sin rolle har endret seg og i de senere år har HR beveget seg fra en transaksjonell og administrativ funksjon til en mer strategisk partner som bid...
22.03.2022
HR tilpasser seg et sykehus i endring
HR-avdelingen på Ahus på Lørenskog mottar årlig 25.000-30.000 henvendelser. For å kunne yte bedre service til lederne, har divisjonen gjennomgått et o...
22.03.2022
HR tilpasser seg et sykehus i endring
HR-avdelingen på Ahus på Lørenskog mottar årlig 25.000-30.000 henvendelser. For å kunne yte bedre service til lederne, har divisjonen gjennomgått et o...
01.02.2022
NAV utvikler virksomheten
NAV arbeider frem en ny virksomhetsstrategi. De jobber med å møte fremtidens utfordringer knyttet til eldrebølge, digitalisering og kompetanseskifter.
01.02.2022
NAV utvikler virksomheten
NAV arbeider frem en ny virksomhetsstrategi. De jobber med å møte fremtidens utfordringer knyttet til eldrebølge, digitalisering og kompetanseskifter.