15.09.2022
HR + bærekraft = sant
Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Vi treffes av en tsunami av ny...
15.09.2022
HR + bærekraft = sant
Bærekraft handler om helhetlig tilnærming til hvordan virksomheter ivaretar miljøet, menneskene og samfunnet for øvrig. Vi treffes av en tsunami av ny...
+
05.09.2022
Presentasjon av funn fra Cranet-undersøkelsen
Cranet-undersøkelsen 2022 er et europeisk samarbeid om å kartlegge hvordan HR endrer seg over tid. Årets funn peker på utfordringer rundt opplæring sa...
+
05.09.2022
Presentasjon av funn fra Cranet-undersøkelsen
Cranet-undersøkelsen 2022 er et europeisk samarbeid om å kartlegge hvordan HR endrer seg over tid. Årets funn peker på utfordringer rundt opplæring sa...
10.08.2022
Ansvarlige bedrifter lykkes best
Studier viser at det er de ansvarlige virksomhetene som lykkes best. Det er en sammenheng mellom lønnsomhet og evnen til å prioritere ansvarlige tilta...
10.08.2022
Ansvarlige bedrifter lykkes best
Studier viser at det er de ansvarlige virksomhetene som lykkes best. Det er en sammenheng mellom lønnsomhet og evnen til å prioritere ansvarlige tilta...
+
13.05.2022
HR Undersøkelsen 2022 - rapporten er klar
HR sin rolle har endret seg og i de senere år har HR beveget seg fra en transaksjonell og administrativ funksjon til en mer strategisk partner som bid...
+
13.05.2022
HR Undersøkelsen 2022 - rapporten er klar
HR sin rolle har endret seg og i de senere år har HR beveget seg fra en transaksjonell og administrativ funksjon til en mer strategisk partner som bid...
22.03.2022
HR tilpasser seg et sykehus i endring
HR-avdelingen på Ahus på Lørenskog mottar årlig 25.000-30.000 henvendelser. For å kunne yte bedre service til lederne, har divisjonen gjennomgått et o...
22.03.2022
HR tilpasser seg et sykehus i endring
HR-avdelingen på Ahus på Lørenskog mottar årlig 25.000-30.000 henvendelser. For å kunne yte bedre service til lederne, har divisjonen gjennomgått et o...
01.02.2022
NAV utvikler virksomheten
NAV arbeider frem en ny virksomhetsstrategi. De jobber med å møte fremtidens utfordringer knyttet til eldrebølge, digitalisering og kompetanseskifter.
01.02.2022
NAV utvikler virksomheten
NAV arbeider frem en ny virksomhetsstrategi. De jobber med å møte fremtidens utfordringer knyttet til eldrebølge, digitalisering og kompetanseskifter.
+
06.01.2022
Nytt år og nye muligheter – hva blir viktig i året som kommer?
Nyttårsrakettene har sluknet og vi står i begynnelsen av et nytt år som enn så lenge preges av pandemien og tilhørende nasjonale tiltak.
+
06.01.2022
Nytt år og nye muligheter – hva blir viktig i året som kommer?
Nyttårsrakettene har sluknet og vi står i begynnelsen av et nytt år som enn så lenge preges av pandemien og tilhørende nasjonale tiltak.
+
14.12.2021
HRs innvirkning på verdiskapning og effektivitet – RBL Group presenterer HRCS
RBL Group og University of Michigan Ross Executive Education har sammen med 19 HR-foreninger gjennomført the Human Resource Competency Study (HRCS) fo...
+
14.12.2021
HRs innvirkning på verdiskapning og effektivitet – RBL Group presenterer HRCS
RBL Group og University of Michigan Ross Executive Education har sammen med 19 HR-foreninger gjennomført the Human Resource Competency Study (HRCS) fo...
30.11.2021
HR Competency study 2021- de viktigste HR-kompetansene
Rapporten viser hvilke forretningskapabiliteter HR bør ha for å bidra til å skape og levere resultater på bunnlinjen, og hvilke HR-kompetanser som stø...
30.11.2021
HR Competency study 2021- de viktigste HR-kompetansene
Rapporten viser hvilke forretningskapabiliteter HR bør ha for å bidra til å skape og levere resultater på bunnlinjen, og hvilke HR-kompetanser som stø...
+
14.10.2021
Hvordan kan vi redusere risiko knyttet til humankapitalen?
I dagens marked konkurrerer virksomheter i et miljø hvor viktigheten av kunnskapen og ferdighetene til folkene er økende. For å nå sine strategiske m...
+
14.10.2021
Hvordan kan vi redusere risiko knyttet til humankapitalen?
I dagens marked konkurrerer virksomheter i et miljø hvor viktigheten av kunnskapen og ferdighetene til folkene er økende. For å nå sine strategiske m...