+
02.05.2024
Bør HR innta en ny rolle?
Dette spørsmålet stilles i en artikkel skrevet av Peter Cappelli og Ranya Nehmeh i mai/juni-utgaven av Harvard Business Review. De hevder at i dagens ...
+
02.05.2024
Bør HR innta en ny rolle?
Dette spørsmålet stilles i en artikkel skrevet av Peter Cappelli og Ranya Nehmeh i mai/juni-utgaven av Harvard Business Review. De hevder at i dagens ...
+
19.04.2024
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Evidensbasert HR (EBHR) representerer en transformativ tilnærming til Human Resource Management, der beslutninger blir tatt basert på den best tilgjen...
+
19.04.2024
Lurer du på hva evidensbasert HR er?
Evidensbasert HR (EBHR) representerer en transformativ tilnærming til Human Resource Management, der beslutninger blir tatt basert på den best tilgjen...
+
11.03.2024
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov
Høyt på alles agenda er endring og hvordan HR skal tilpasse seg virksomhetens behov. Oda er et godt eksempel på dette. De opplevde en enorm vekst unde...
+
11.03.2024
Hvordan tilpasse HR til virksomhetens behov
Høyt på alles agenda er endring og hvordan HR skal tilpasse seg virksomhetens behov. Oda er et godt eksempel på dette. De opplevde en enorm vekst unde...
+
15.02.2024
HR-trender 2024
Vi er kommet godt i gang i et nytt år. Planene er kanskje lagt for årets prioriteringer innen HR-arbeidet. Men det er alltid et, men.. Klarte vi å løf...
+
15.02.2024
HR-trender 2024
Vi er kommet godt i gang i et nytt år. Planene er kanskje lagt for årets prioriteringer innen HR-arbeidet. Men det er alltid et, men.. Klarte vi å løf...
+
11.01.2024
HR Business Partner i praksis - erfaringer fra ulike virksomheter
Denne artikkelen dykker inn i variasjonene og bidragene til HRBP-rollen på tvers av ulike virksomheter, og utforsker hvordan ulike forståelser av roll...
+
11.01.2024
HR Business Partner i praksis - erfaringer fra ulike virksomheter
Denne artikkelen dykker inn i variasjonene og bidragene til HRBP-rollen på tvers av ulike virksomheter, og utforsker hvordan ulike forståelser av roll...
+
30.11.2023
Modenhetsnivå på HR-arbeidet gir økt strategisk påvirkning
I HR-undersøkelsen 2023 var vi interessert i å undersøke hvordan respondentene vurderte modenhetsnivået på HR-arbeidet i deres organisasjon. Med utgan...
+
30.11.2023
Modenhetsnivå på HR-arbeidet gir økt strategisk påvirkning
I HR-undersøkelsen 2023 var vi interessert i å undersøke hvordan respondentene vurderte modenhetsnivået på HR-arbeidet i deres organisasjon. Med utgan...
+
22.11.2023
Organisasjonens evner og kapabiliteter
HR har en viktig rolle i å sørge for at organisasjonen har de rette evnene og kapabilitetene for å realisere de strategiske målene. I årets HR-undersø...
+
22.11.2023
Organisasjonens evner og kapabiliteter
HR har en viktig rolle i å sørge for at organisasjonen har de rette evnene og kapabilitetene for å realisere de strategiske målene. I årets HR-undersø...
+
10.11.2023
Fremtidens HR
Hvordan tiltrekker og beholder virksomhetene nødvendig kompetanse i en tid der endringer er det eneste sikre. Har vi den nødvendige innsikten i egne...
+
10.11.2023
Fremtidens HR
Hvordan tiltrekker og beholder virksomhetene nødvendig kompetanse i en tid der endringer er det eneste sikre. Har vi den nødvendige innsikten i egne...
+
01.11.2023
Fra organisasjonsstrategi til praksis og effekt
Vi ser i året HR-undersøkelse at HR i stor grad benytter organisasjonens strategi som grunnlag for å prioritere HR-områder og tiltak, men det er forts...
+
01.11.2023
Fra organisasjonsstrategi til praksis og effekt
Vi ser i året HR-undersøkelse at HR i stor grad benytter organisasjonens strategi som grunnlag for å prioritere HR-områder og tiltak, men det er forts...
+
13.10.2023
HR-undersøkelsen 2023 – «Å navigere i ulendt terreng»
Årets HR-undersøkelse har hatt fokus på situasjonen organisasjonene befinner seg i, og hvordan HR posisjonerer seg og støtter opp organisasjonen i kre...
+
13.10.2023
HR-undersøkelsen 2023 – «Å navigere i ulendt terreng»
Årets HR-undersøkelse har hatt fokus på situasjonen organisasjonene befinner seg i, og hvordan HR posisjonerer seg og støtter opp organisasjonen i kre...