+
13.05.2022
HR Undersøkelsen 2022 - rapporten er klar
HR sin rolle har endret seg og i de senere år har HR beveget seg fra en transaksjonell og administrativ funksjon til en mer strategisk partner som bid...
+
13.05.2022
HR Undersøkelsen 2022 - rapporten er klar
HR sin rolle har endret seg og i de senere år har HR beveget seg fra en transaksjonell og administrativ funksjon til en mer strategisk partner som bid...
22.03.2022
HR tilpasser seg et sykehus i endring
HR-avdelingen på Ahus på Lørenskog mottar årlig 25.000-30.000 henvendelser. For å kunne yte bedre service til lederne, har divisjonen gjennomgått et o...
22.03.2022
HR tilpasser seg et sykehus i endring
HR-avdelingen på Ahus på Lørenskog mottar årlig 25.000-30.000 henvendelser. For å kunne yte bedre service til lederne, har divisjonen gjennomgått et o...
01.02.2022
NAV utvikler virksomheten
NAV arbeider frem en ny virksomhetsstrategi. De jobber med å møte fremtidens utfordringer knyttet til eldrebølge, digitalisering og kompetanseskifter.
01.02.2022
NAV utvikler virksomheten
NAV arbeider frem en ny virksomhetsstrategi. De jobber med å møte fremtidens utfordringer knyttet til eldrebølge, digitalisering og kompetanseskifter.
+
06.01.2022
Nytt år og nye muligheter – hva blir viktig i året som kommer?
Nyttårsrakettene har sluknet og vi står i begynnelsen av et nytt år som enn så lenge preges av pandemien og tilhørende nasjonale tiltak.
+
06.01.2022
Nytt år og nye muligheter – hva blir viktig i året som kommer?
Nyttårsrakettene har sluknet og vi står i begynnelsen av et nytt år som enn så lenge preges av pandemien og tilhørende nasjonale tiltak.
+
14.12.2021
HRs innvirkning på verdiskapning og effektivitet – RBL Group presenterer HRCS
RBL Group og University of Michigan Ross Executive Education har sammen med 19 HR-foreninger gjennomført the Human Resource Competency Study (HRCS) fo...
+
14.12.2021
HRs innvirkning på verdiskapning og effektivitet – RBL Group presenterer HRCS
RBL Group og University of Michigan Ross Executive Education har sammen med 19 HR-foreninger gjennomført the Human Resource Competency Study (HRCS) fo...
30.11.2021
HR Competency study 2021- de viktigste HR-kompetansene
Rapporten viser hvilke forretningskapabiliteter HR bør ha for å bidra til å skape og levere resultater på bunnlinjen, og hvilke HR-kompetanser som stø...
30.11.2021
HR Competency study 2021- de viktigste HR-kompetansene
Rapporten viser hvilke forretningskapabiliteter HR bør ha for å bidra til å skape og levere resultater på bunnlinjen, og hvilke HR-kompetanser som stø...
+
14.10.2021
Hvordan kan vi redusere risiko knyttet til humankapitalen?
I dagens marked konkurrerer virksomheter i et miljø hvor viktigheten av kunnskapen og ferdighetene til folkene er økende. For å nå sine strategiske m...
+
14.10.2021
Hvordan kan vi redusere risiko knyttet til humankapitalen?
I dagens marked konkurrerer virksomheter i et miljø hvor viktigheten av kunnskapen og ferdighetene til folkene er økende. For å nå sine strategiske m...
05.10.2021
RE - «rethink, redesign and refresh»
Vi har stått i en tid preget av raske endringer og mye nytenking. Men hva har dette betydd for HR? På HR Forum i november kommer Anne-Marie Andric og ...
05.10.2021
RE - «rethink, redesign and refresh»
Vi har stått i en tid preget av raske endringer og mye nytenking. Men hva har dette betydd for HR? På HR Forum i november kommer Anne-Marie Andric og ...
22.04.2021
Ny kompetansemodell fra Dave Ulrich
Sju ganger har HR Competency study satt dagsorden og redefinert hva slags kompetanse HR trenger. Ikke bare i Norge, men over hele verden. Nå lanseres ...
22.04.2021
Ny kompetansemodell fra Dave Ulrich
Sju ganger har HR Competency study satt dagsorden og redefinert hva slags kompetanse HR trenger. Ikke bare i Norge, men over hele verden. Nå lanseres ...
+
09.04.2021
Er HR business partner rollen misforstått i Norge?
I dette webinaret møter du Karamjit Singh som er Direktør for HR Business Partnere i Gjensidige Forsikring. Vi får høre hans tanker rundt HRBP-rollen ...
+
09.04.2021
Er HR business partner rollen misforstått i Norge?
I dette webinaret møter du Karamjit Singh som er Direktør for HR Business Partnere i Gjensidige Forsikring. Vi får høre hans tanker rundt HRBP-rollen ...