Smidig HR – løsningen for bærekraftig vekst

Når en organisasjon vokser raskt, skal mye på plass på kort tid. Hvordan kan man lykkes med effektiv skalering, samtidig som man ivaretar de mest enestående egenskapene ved selskapet i dag - menneskene, lidenskapen og samskapingen? For å prioritere riktig blir en agil tilnærming til mennesker og organisasjon viktig.

Karianne Sæter, Head of People and Organization i Alva Industries kommer til HR Dagen i Trondheim med foredraget «Smidig HR –løsningen for scaleups?»

- Hva bør ledelsen tenke på for at virksomheten skal lykkes med effektiv skalering?

- Man må selvfølgelig tenke på flere ting i parallell, og det sier seg selv at produktet, tjenesten og teknologien må ligge langt fremme i bevisstheten hos ledelsen – dette er jo det vi skal leve av. Samtidig er det viktig å holde fast ved hvorfor vi gjør det vi gjør og være tro mot visjonen vår, samtidig som det er kritisk at vi også definerer hvilken kultur vi må ha; hvordan vi trenger å jobbe sammen for å nå målene vi har satt oss. For å oppnå dette så må vi altså sjekke inn på både What, Why og How – Hva skal vi gjøre, Hvorfor gjør vi det, og Hvordan vi skal gjøre det. Da blir også det som handler om mennesker, kultur, og ledelse veldig viktig, og HR sin rolle blir kritisk for å lykkes. Suksessfaktoren vil være et arbeidsmiljø med høy grad av ansattetilfredshet og medarbeiderengasjement, i tillegg til selve produktet og teknologien, sier Karianne Sæter.

- Hvordan muliggjør man en bærekraftig skalering?

- Det er viktig å bygge en inkluderende arbeidsplass fundamentert på psykologisk trygghet og tilhørighet. Vi ansetter fra verden, ikke bare fra Norge, og vi vokser raskt. Vi blir snart 50 ansatte og da vil vi plutselig huse menneesker med 25 ulike nasjonaliteter som så skal jobbe under samme tak. En inkluderende kultur blir en forutsetning for å lykkes. Vi begynner nå å jobbe med lederutvikling, der de første tre temaene som er satt opp er psykologisk trygghet, coaching, samt mangfold/inkludering/tilhørighet og ubevisste fordommer.
Vi er også igang med å utvikle våre kjerneverdier og ledende prinsipp både for lederne våre og medarbeiderne våre. Dette for å lage en tydelig retning for kulturen vår og for å hegne om den kulturen vi ønsker. Jeg liker setningen om at kultur må behandles på lik linje som vi behandler et produkt; det må designes, testes, og itereres som alle andre produkt vi utvikler, sier Sæter.

- Hva skal til for å få med medarbeiderne på endringene?

- God ledelse, kommunikasjon og transparens er viktig. Med få ansatte så er alle tettere på hva som skjer til enhver tid og har dermed større forståelse for hvorfor virksomheten må endre seg. I det man blir flere så bli det også mer krevende å involvere alle og skape felles forståelse for endringer som trengs. Med få ansatte er behovet for regler og rigide system mindre, hvilket gir mye frihet. Når man vokser, så blir automatisk behovet for regler og prosedyrer større, og da kreves det også at de som jobber her er med på laget og forstår hvorfor. I endringsprosesser er det kritisk med høy grad av åpenhet og kommunikasjon, slik at folk føler de har en viss kontroll og at de opplever at de involveres og er viktige. Da tror jeg også det blir lettere å få aksept for de endringene man må gjennomføre, sier Sæter.

- Når vet man at man har lykkes med skaleringen?

- Bortsett fra det kommersielle, som jo er en selvskreven faktor for suksessfull skalering, så tenker jeg at vi har lykkes med dette dersom vi klarer å bevare og utvikle videre samarbeidet, samskapingen og innovasjonsgraden som vi har i dag. For å få til dette så vil det være kritisk å fokusere på medarbeiderengasjement og tilfredshet. Vi må legge til rette for at folk får utvikle seg internt, og skape attraktive karriereveier for vekst slik at vi internt dyrker frem morgendagens seniorer og ledere, avslutter Karianne Sæter.

Les mer Pil