Omverdensanalyse og den lærende organisasjon - Pär Lager

Webinar om situasjonsanalyse og lærende organisasjoner. I dette foredraget vil Pär Lager gi innsikt i tematikkene over, spilt inn unikt for HR Norge.

I tillegg kan du som deltaker på konferansen få Brights & Pär lages bok «Upskill og Reskill» tilsendt gratis, ved å scanne QR-koden du finner både her og på slutten av foredraget. (ved spørsmål, kontakt