Når en 100 år gammel løve er mer smidig enn noen gang

NAF er godt i gang med sin smidige transformasjon som rammer hele organisasjonen, alt ifra struktur til kultur. Med formål om å skape en tilpasningsdyktig organisasjon har NAF iverksatt interessante grep som å velte hierarkiet, innført todelt ledelse, høy grad av rollemobilitet, kastet budsjettene, innført OKR og mye mer.

På HR Forum i november kommer Mariam Hamzaoui, Direktør Mennesker i NAF, hun gir deg et innblikk i hvordan de har gjort store organisatoriske grep med hell og hvilke fallgruver de erfarte. Du vil få en ekte og ærlig historie om en bedrift som hele Norge har et forhold til, som har en drive og en modighet som gjør at flotte foiler går raskt over i handling.

- Hva var årsaken til at dere satte i gang med å endre organisasjonen?

- Vi har over flere år gjort flere grep som til sammen er det vi internt kaller vår utviklingsreise. Årsaken til at vi satte i gang med endringene i organisasjonen er at mobilitetsbransen, har og vil endre seg radikalt i tiden som kommer. Vi kan ikke gjøre noe med alt som skjer rundt oss, men vi kan starte med oss selv og det vi har kontroll på. Dette gjør vi for å levere bedre på medlemmenes behov - når de trenger og der de trenger det. Og der startet vår reise med å bygge en tilpasningsdyktig organisasjon, sier Mariam Hamzaoui.

- Hvordan kom dere i gang og hva har dere erfart underveis?

- For oss var det tre akser vi sorterte etter og beveget oss mellom; 1. Strategi, 2. Ledelse & kultur og 3. Struktur. Her var det tydelig hva vi ønsket å gå fra og til.

Oversikt NAF endringsstrategi

Strategi: Erkjennelsen er at detaljerte veibeskrivelser på hvor vi skal og hvilken vei vi skal velge er utdatert og lite motiverende. Våre medarbeidere trives best når de får utpekt en retning, en kompassnål, og de selv finner den beste veien dit.

Ledelse & kultur: Vår ledelsesfilosofi er innenfor tillitsbasert ledelse og et positivt grunnsyn på mennesker. I det, så tror vi på at alle våre medarbeidere kommer på jobb for å gjøre sitt beste – og at vi alle yter mest når vi får armslag til å selv finne ut hvordan vi skal løse oppgavene våre. Tillitsbasert ledelse fungerer riktignok kun dersom man er tydelig på hvilken retning man skal, og at medarbeiderne innehar høy grad av selvledelse og beslutnings- og ansvarsglede. I ledelsen av organisasjonen må man være tydelig på hvorfor, men gi mer frihet på hva og hvordan.

Struktur: Du kan ikke endre kultur ved hjelp av struktur, men det er viktig å ha strukturer som støtter den kulturen du ønsker i organisasjonen- fra siloer til team, samhandling, teamorganisering, samhandlingsplattformer, fleksibel kontorløsning med høy variasjon, dynamisk økonomistyring etc. Vi har jobbet med struktur gjennom Strategi, Ledelse og kultur hele veien, sier Hamzaoui.

- Kan du nevne noen av de viktigste suksessfaktorene?

- Vi har erfart masse underveis, man må ta tak i de hindringene i kulturen som hemmer fart og utvikling. Du må jobbe sammen med folka dine og være tydelig på hvorfor vi gjør de tilpasningene du gjør. Vi har prøvd og feilet og vi er langt ifra i mål, vi har masse vi må jobbe med å forsterke i tiden fremover, sier Hamzaoui.

- Hva har HR sin rolle vært i denne prosessen?

- HR sin rolle i NAF har vært helt sentral i denne prosessen. I forhold til involvering, initiering av prosessen og sørge for at ting har blitt gjort på riktig måte, men også for å sikre riktig utvikling av HR i NAF. Vi har etablert et eget team som har integrert HR på en helt ny måte for oss. I dette teamet sitter alle som har personalansvaret for folka våre og hvor da utøvelsen av HR skjer i praksis, avslutter Mariam Hamzaoui.

Les mer Pil