Gjør som HR Norge Nordvest - bygg nettverk i regionen

Et faglig nettverk er gull verdt for alle HR-medarbeidere. Anne Holstad har som styreleder for HR Norge Nordvest vært med på å skape et aktivt fagnettverk på tvers av bransjer i regionen. Hennes beste tips til å skape gode kontaktflater i eget geografiske område er like enkelt som det er viktig.

Anne Holstad v2

- Ikke glem å skape rom for den uformelle praten. Pausene er like viktige som den faglige timeplanen, mener Holstad.

Hun er HR-direktør i det Hareid-baserte selskapet Jets Vacuum AS, som leverer vakuum-teknologi til kunder over hele verden, og har både som hoved- og bigeskjeft jobbet med nettverksbygging og kompetanseheving på tvers av selskap og bransjer i mange år. Som styreleder har hun vært med å etablere HR Norge Nordvest som en aktiv møteplass, både faglig og sosialt.

Halvdagssamlinger

- Den tilbakemeldingen vi ofte får er at folk er glade for faglig påfyll, men det viktigste er at det skapes arenaer med lav terskel og rom for den uformelle praten. Det er den som styrker nettverket. Mitt beste råd er derfor å anerkjenne det, og ikke stresse med fulle timeplaner, sier Holstad.

Møteplassene (før pandemien) har bestått av halvdagssamlinger og samlinger på ettermiddag med felles middag etterpå.
- Vi har i noen tilfeller hatt frokostmøter, men i en region der mange må kjøre langt eller komme med ferge eller båt, så er ikke veldig korte samlinger så aktuelle, påpeker Holstad.

Nyttige relasjoner når du trenger å sparre

Den faglige aktiviteten preges naturlig nok av at HR er et mangfoldig fagfelt.

- HR Norge sentralt er veldig flinke til å legge til rette for at vi kan holde oss oppdatert på temaer som arbeidsrett, lønnsutvikling og trender i arbeidslivet, forteller hun.

Men i problemstillingene en møter til daglig, kan det å kjenne flere som står i det samme være vel så verdifullt.

- Når du kjenner andre HR-folk, er det enkelt å ta opp telefonen eller å sende en e-post for å sparre litt eller be om gode råd, sier Holstad, som selv har hatt nytte av denne type kontakt.

- Det kan for eksempel være at du står i en omorganisering, en utviklingsprosess, eller i implementeringen av et nytt system. Men for å ta den kontakten, må du allerede ha etablert en relasjon, med tillit til at faglige tema kan diskuteres uten at man på noen måte utleverer verken selskap eller medarbeidere. For ofte er det like problemstillinger vi finner innenfor ulike selskap, sier Holstad.

Å dele gjør alle sterkere

Å dele med hverandre, uten å dele konkurransevridende informasjon, er noe de historisk sett har lange tradisjoner for på Nordvestlandet, ifølge Holstad.

- Vi er i en region med lang tradisjon for å samarbeide. Mange av våre medlemmer tilhører enten den maritime klynga, møbelklynga, eller fisk- og oppdrettsklynga. Gjennom disse ulike klyngene er vi vant med å dele kompetanse selv om vi konkurrerer – fordi det gjør oss sterkere totalt sett, sier Holstad, som tror at mye av årsaken til at HR-folk i regionen også i dag ser verdien i å samarbeide og derigjennom bygge nettverk.
- Selv om vi i noen tilfeller er konkurrenter så deler vi det vi kan, sier hun som over en treårs periode også var leder i det transbransjeeide selskapet Nordvest Forum, med over 50 bedrifter på eiersiden.

Selskapet hadde som formål å tilby lederutviklingsprogram, der man i fellesskap kunne en hente inn skarp internasjonal kompetanse på ledelse, og derigjennom utvikle konkurransekraft i regionen.

- Nordvest Forum ble avviklet i 2017, men arven herfra er tatt med inn i etableringen av HR Norge Nordvest. Vi tilbyr ikke lederutviklingsprogram, men tenkingen rundt og lærdommen fra det å skape møteplasser på tvers av bransjer og selskap har vi med oss, forteller Holstad.

Hva blir den nye normalen?

Blant temaene som vil oppta HR Norge Nordvest nå framover, er naturlig nok spørsmålet om hva som blir «den nye normalen» i arbeidslivet, og hvordan den kan håndteres på en god og sikker måte.

- Hvordan blir det nye arbeidslivet framover? Hvilke krav vil det stille til ledelse, og ikke minst hvordan kan vi utvikle og bevare motivasjon i et arbeidsliv der vi ikke kjenner rammene, er tema som blir diskutert, forteller Holstad.

I en slik læreprosess er det ekstra nyttig og trygt å ha et nettverk å lene seg til, av slutter Anne Holstad.

Flere artikler

Pär Lager
Organisasjonsutvikling
Omverdensanalyse og den lærende organisasjon - Pär Lager
Omverdensanalyse og den lærende organisasjon - Pär Lager
Mariam Hamzaoui web2
Organisasjonsutvikling
Når en 100 år gammel løve er mer smidig enn noen gang
Når en 100 år gammel løve er mer smidig enn noen gang
Karianne Saeter
Organisasjonsutvikling
Smidig HR – løsningen for bærekraftig vekst
Smidig HR – løsningen for bærekraftig vekst