Fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde

Rambøll lanserte i juni 2022 rapporten «Fremtidens arbeidsliv i statlig tariffområde», hvor det ble utarbeidet scenarioer som skildrer hvordan arbeidslivet vil kunne se ut i 2035, og hvilke muligheter og utfordringer som kan treffe oss. Lånekassen er blant virksomhetene som har tatt scenariene inn i sin strategi for folk og organisasjon.

I dette foredraget fra HR-konferansen for offentlig sektor 2023 med Thea Sivertsen, HR Direktør i Lånekassen, Morten Nordahl, leder for HR-rådgivning i Bærum kommune og Peder Laumb Stampe, sta