+
08.04.2021
Hvilke grep kan du ta for å påvirke organisasjonskultur
De fleste virksomheter vil innimellom oppleve behov for å utvikle eller endre på kulturen som har etablert seg i organisasjonen. Samtidig har mange av...
+
08.04.2021
Hvilke grep kan du ta for å påvirke organisasjonskultur
De fleste virksomheter vil innimellom oppleve behov for å utvikle eller endre på kulturen som har etablert seg i organisasjonen. Samtidig har mange av...
+
10.09.2019
Sosiale formål motivert av frykt for omdømmetap
Mange virksomheter har lenge overfokusert på profittøkning som selve formålet til virksomheten. Dersom de har jobbet med samfunnsansvar eller medarbei...
+
10.09.2019
Sosiale formål motivert av frykt for omdømmetap
Mange virksomheter har lenge overfokusert på profittøkning som selve formålet til virksomheten. Dersom de har jobbet med samfunnsansvar eller medarbei...
+
13.02.2019
Felles visjoner – en vei til en mer innovativ organisasjonskultur
Uansett om du er leder, konsulent, coach eller HR-medarbeider vet du hvor viktig det er å inspirere til endring når organisasjonen din står overfor vi...
+
13.02.2019
Felles visjoner – en vei til en mer innovativ organisasjonskultur
Uansett om du er leder, konsulent, coach eller HR-medarbeider vet du hvor viktig det er å inspirere til endring når organisasjonen din står overfor vi...
+
12.01.2017
HRtv: Det norske folks forunderlige (arbeids)liv
Du har kanskje sett ham før, og fått trimmet lattermusklene. Ikke noe er så godt å le av som seg selv. Her er den fransk-canadiske rakettforskeren Jul...
+
12.01.2017
HRtv: Det norske folks forunderlige (arbeids)liv
Du har kanskje sett ham før, og fått trimmet lattermusklene. Ikke noe er så godt å le av som seg selv. Her er den fransk-canadiske rakettforskeren Jul...
23.11.2016
Pro bono - den raskest voksende formen for frivillighet blant ansatte i bedrifter
I Norge doneres kompetanse til ideelle organisasjoner som oftest på individuell basis, men også bedrifter ser etter hvert verdien av å benytte ansatte...
23.11.2016
Pro bono - den raskest voksende formen for frivillighet blant ansatte i bedrifter
I Norge doneres kompetanse til ideelle organisasjoner som oftest på individuell basis, men også bedrifter ser etter hvert verdien av å benytte ansatte...
15.11.2016
Mennesket som utkonkurrert og overflødig
Mange milleniumsbarn tviholder på vinyl, bøker og brettspill. De er digitale innfødte, men tiltrekkes av det taktile og analoge. De velger sjarm og ny...
15.11.2016
Mennesket som utkonkurrert og overflødig
Mange milleniumsbarn tviholder på vinyl, bøker og brettspill. De er digitale innfødte, men tiltrekkes av det taktile og analoge. De velger sjarm og ny...
27.10.2016
Kollektiv intelligens - det perfekte paradoks?
I vår higen etter perfeksjon og optimal effektivitet, kan vi overse at løsningen ligger i det uperfekte. Julia og Aristoteles fant nytten i det ufullk...
27.10.2016
Kollektiv intelligens - det perfekte paradoks?
I vår higen etter perfeksjon og optimal effektivitet, kan vi overse at løsningen ligger i det uperfekte. Julia og Aristoteles fant nytten i det ufullk...
19.04.2016
Skap en tilbakemeldingskultur som øker produktivitet og verdi
Siden 2005 har produktiviteten i Norge falt, og med den pågående krisen i oljesektoren blir økt produktivitet en viktig faktor for å sikre fremtidig n...
19.04.2016
Skap en tilbakemeldingskultur som øker produktivitet og verdi
Siden 2005 har produktiviteten i Norge falt, og med den pågående krisen i oljesektoren blir økt produktivitet en viktig faktor for å sikre fremtidig n...
16.12.2015
Hvorfor – meningen med det hele
Visjoner, verdier og det store «Hvorfor» – meningen med det hele. Det som gjør at medarbeidere gir det lille ekstra, holder ut, står på, ofrer seg, fø...
16.12.2015
Hvorfor – meningen med det hele
Visjoner, verdier og det store «Hvorfor» – meningen med det hele. Det som gjør at medarbeidere gir det lille ekstra, holder ut, står på, ofrer seg, fø...
16.12.2015
Krysskulturell kompetanse
Krysskulturell kompetanse kan beskrives som evnene til å kommunisere hensiktsmessig og målrettet med alle mennesker uansett kulturell bakgrunn. Global...
16.12.2015
Krysskulturell kompetanse
Krysskulturell kompetanse kan beskrives som evnene til å kommunisere hensiktsmessig og målrettet med alle mennesker uansett kulturell bakgrunn. Global...