Organisasjonsdesign – skalering for vekst

De fleste virksomheter står i en situasjon hvor det er en evig runddans med rekruttering, utvikling og arbeid med å beholde medarbeidere. Gårsdagens organisasjon er ganske ulik dagens og mange står overfor et stort og uløst problem.

Vi lever i en verden preget av konstant endring. Gjennom de senere år har vi opplevd og opplever digital disrupsjon, bransjeglidninger og en lang periode med pandemi. I tillegg ser vi et stramt arbeidsmarked, endring av roller og nye måter å ar