Mastering the matrix

Veldig lite av det vi skaper, bestemmer eller iverksetter er fullt og helt opp til oss å avgjøre. Vi strekker oss konstant på tvers av virksomhet og organisasjon for å få innspill, forankre og drive endring. Men hva krever det? Hvilke holdninger, atferd og handlinger skaper rom for dette tverrfunksjonelle samarbeidet?

Susan Finerty har siden 2004 ledet en konsulentpraksis fokusert på å hjelpe folk med å «arbeide på tvers» og bryte ned siloer i komplekse organisasjoner,