Tips og råd til endringsledelse og endringsprosessen

Sitatet «aldri har det gått så fort som nå, aldri vil det gå så sakte igjen» oppsummerer vel egentlig situasjonen i arbeidslivet nå og fremover. Jeg er ganske sikker på at tema der hvor du jobber er at dere må ha fokus på kontinuerlig endring og forbedring, nyskaping og innovasjon og at dere må utvikle en omstillingsdyktig kultur med endringsvillige medarbeidere. Men hvordan få det til? Her får du fire råd til gode prosesser, fem ønsker til ledere og seks anbefalinger til oss alle.

Det er skrevet mye god faglitteratur om endringer og vår erfaring er at mange ledere, HR ansatte, tillitsvalgte og medarbeidere generelt har mye kunnskap om hva som kjennetegner gode endringsprosesser. Men selv med denne kunnskapen og med de best