Arbeidsgivers styringsrett og HRs handlingsrom

I arbeidslivet og HR snakker vi mye om talentene. De som er litt bedre enn alle de andre – men hva betyr det å sette slike kategorier på medarbeidere, og hva er konsekvensen av å tenke talent vs ikke-talent? Hvor går grensen når det kommer til dyrking av stjerner?

I webinaret fokuserte vi på hvilket handlingsrom en virksomhet og en leder har til å sette sammen arbeidsstyrken slik vedkommende mener er best for virksomheten. Det er alltid feller å gå i. Den juridiske overskriften er her som så ofte eller