08.03.2021
Just do it – hvordan lukke lønnsgapet mellom kvinner og menn
I mer enn ti år har Island toppet rankingen til World Economic Forum over verdens mest likestilte land. De har bygd kultur, gått i front, gjort valg, ...
08.03.2021
Just do it – hvordan lukke lønnsgapet mellom kvinner og menn
I mer enn ti år har Island toppet rankingen til World Economic Forum over verdens mest likestilte land. De har bygd kultur, gått i front, gjort valg, ...
+
05.03.2021
Fjernledelse - internkommunikasjon og tilbakemeldinger
Internkommunikasjon og tilbakemeldinger på arbeidsplassen er viktig både for trivsel og leveranser. Hva skjer med denne kommunikasjonen når organisasj...
+
05.03.2021
Fjernledelse - internkommunikasjon og tilbakemeldinger
Internkommunikasjon og tilbakemeldinger på arbeidsplassen er viktig både for trivsel og leveranser. Hva skjer med denne kommunikasjonen når organisasj...
09.02.2021
HR undersøkelsen 2021 - Nye måter å jobbe på
Vi har 14 år bak oss med HR undersøkelsen og ett år med Korona som bakteppe, nå ser vi fremover mot hva som kan bli en "Ny normal". Hva har vi lært, h...
09.02.2021
HR undersøkelsen 2021 - Nye måter å jobbe på
Vi har 14 år bak oss med HR undersøkelsen og ett år med Korona som bakteppe, nå ser vi fremover mot hva som kan bli en "Ny normal". Hva har vi lært, h...
+
20.01.2021
Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsliv?
I løpet av første halvdel av 2020 har vi erfart hvordan tradisjonelle tilnærmelser til lederskap har blitt satt på prøve. Arbeidslivet slik vi kjenner...
+
20.01.2021
Hva kreves av ledere i fremtidens arbeidsliv?
I løpet av første halvdel av 2020 har vi erfart hvordan tradisjonelle tilnærmelser til lederskap har blitt satt på prøve. Arbeidslivet slik vi kjenner...
18.01.2021
HR undersøkelsen 2021: Gir norske organisasjoner lederne sine mulighet til å lykkes?
Årets HR-undersøkelse belyser viktige aspekter ved lederrollen i en verden i endring. 9 av 10 av de organisasjonene som deltok i undersøkelsen mener a...
18.01.2021
HR undersøkelsen 2021: Gir norske organisasjoner lederne sine mulighet til å lykkes?
Årets HR-undersøkelse belyser viktige aspekter ved lederrollen i en verden i endring. 9 av 10 av de organisasjonene som deltok i undersøkelsen mener a...
+
14.01.2021
Tjenende ledelse – hva er det og hvilke resultater gir det
I skogen av lederstiler har det i de senere årene vokst frem en interesse for tjenende ledelse som et svar på det ensidige søkelyset på profitt og vir...
+
14.01.2021
Tjenende ledelse – hva er det og hvilke resultater gir det
I skogen av lederstiler har det i de senere årene vokst frem en interesse for tjenende ledelse som et svar på det ensidige søkelyset på profitt og vir...
13.01.2021
Work-life balance og selvledelse i det grenseløse arbeidsliv
Koronakrisen har endret arbeidshverdagen for mange. Usikkerheten har steget og vi jobber hjemmefra i større grad. Mange opplever at arbeidslivet har b...
13.01.2021
Work-life balance og selvledelse i det grenseløse arbeidsliv
Koronakrisen har endret arbeidshverdagen for mange. Usikkerheten har steget og vi jobber hjemmefra i større grad. Mange opplever at arbeidslivet har b...
09.12.2020
Mindre byråkrati med behovsstyrte tjenester
Med tillit som ledelsesfilosofi står medborgeren i sentrum. Når medborgerens behov blir styrende trengs det mindre byråkrati, og tjenester kan samskap...
09.12.2020
Mindre byråkrati med behovsstyrte tjenester
Med tillit som ledelsesfilosofi står medborgeren i sentrum. Når medborgerens behov blir styrende trengs det mindre byråkrati, og tjenester kan samskap...
+
27.11.2020
HR Erfaringsdeling – fjernledelse, selvledelse, tillit (og COVID-19)
Allerede for tre år siden kunne de ansatte hos mobiloperatøren Ice jobbe hvor de ville og når de ville – «no questions asked». For mange høres dette k...
+
27.11.2020
HR Erfaringsdeling – fjernledelse, selvledelse, tillit (og COVID-19)
Allerede for tre år siden kunne de ansatte hos mobiloperatøren Ice jobbe hvor de ville og når de ville – «no questions asked». For mange høres dette k...
13.11.2020
Lederprisvinner Espen Rostrup Nakstad på HR Forum 2020
Espen Rostrup Nakstad ble tidligere i høst tildelt HR Norges Lederpris for 2020. Her kan du høre Nakstad sine tanker rundt lederskap i samtale med Eve...
13.11.2020
Lederprisvinner Espen Rostrup Nakstad på HR Forum 2020
Espen Rostrup Nakstad ble tidligere i høst tildelt HR Norges Lederpris for 2020. Her kan du høre Nakstad sine tanker rundt lederskap i samtale med Eve...