06.05.2024
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Agile virksomheter er smidige virksomheter med fleksibilitet og kvalitet i møte med kunder, marked og brukere. De går raskt inn for å avstemme behov o...
06.05.2024
Hva kjennetegner agile virksomheter?
Agile virksomheter er smidige virksomheter med fleksibilitet og kvalitet i møte med kunder, marked og brukere. De går raskt inn for å avstemme behov o...
16.04.2024
Hvordan OKR kan hjelpe HR
OKR – Objective and Key Results-metoden, blir stadig mer kjent som en smidig og effektiv måte å utvikle moderne organisasjoner på, samle krefter i en ...
16.04.2024
Hvordan OKR kan hjelpe HR
OKR – Objective and Key Results-metoden, blir stadig mer kjent som en smidig og effektiv måte å utvikle moderne organisasjoner på, samle krefter i en ...
02.04.2024
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Mange HR-team opplever en massiv eksponering for kunstig intelligens, og det skjer i et raskt tempo, samtidig som HR skal fortsette å tiltrekke seg, b...
02.04.2024
Agile arbeidsformer møter kunstig intelligens
Mange HR-team opplever en massiv eksponering for kunstig intelligens, og det skjer i et raskt tempo, samtidig som HR skal fortsette å tiltrekke seg, b...
+
06.02.2024
Hvilken vei går norsk økonomi?
De siste par årene har gitt oss pandemi, uro i Europa og Midtøsten, og uvanlig høy inflasjon. Sentralbankene setter opp renta, og vi lever i den dyrer...
+
06.02.2024
Hvilken vei går norsk økonomi?
De siste par årene har gitt oss pandemi, uro i Europa og Midtøsten, og uvanlig høy inflasjon. Sentralbankene setter opp renta, og vi lever i den dyrer...
16.01.2024
Tre nøtter til Arbeidslivet
2023 ble vel ikke helt som vi ønsket oss. Rett nok er koronaen stort sett lagt bak oss og med AI som mulig gamechanger. Men klimakrisen er definitivt ...
16.01.2024
Tre nøtter til Arbeidslivet
2023 ble vel ikke helt som vi ønsket oss. Rett nok er koronaen stort sett lagt bak oss og med AI som mulig gamechanger. Men klimakrisen er definitivt ...
30.11.2023
Dyrtid rammer alle, men sentralbanksjefen fortjener en hyllest
De fleste av oss kjenner det økonomiske presset. Strøm, huslån, mat og alt av importvarer. Valuta, rente, skatter og avgifter - og virksomheter som sk...
30.11.2023
Dyrtid rammer alle, men sentralbanksjefen fortjener en hyllest
De fleste av oss kjenner det økonomiske presset. Strøm, huslån, mat og alt av importvarer. Valuta, rente, skatter og avgifter - og virksomheter som sk...
15.11.2023
Verdien av tillit
Verdien av tillit er at omverden har en positiv forventning til at vi handler på deres vegne. Uten tillit er det vanskelig å levere på samfunnsoppdrag...
15.11.2023
Verdien av tillit
Verdien av tillit er at omverden har en positiv forventning til at vi handler på deres vegne. Uten tillit er det vanskelig å levere på samfunnsoppdrag...
+
19.10.2023
Ingen stor frykt for at AI skal gjøre arbeidsplasser overflødige
Ifølge HR Norge og Kantars halvårlige arbeidslivsundersøkelse, Alx, er det veldig få som mener at kunstig intelligens kan true jobb eller karriere. Me...
+
19.10.2023
Ingen stor frykt for at AI skal gjøre arbeidsplasser overflødige
Ifølge HR Norge og Kantars halvårlige arbeidslivsundersøkelse, Alx, er det veldig få som mener at kunstig intelligens kan true jobb eller karriere. Me...
22.09.2023
Å lede er ekstremsport
Krevende tider krever stødig lederskap. Vi trenger næringslivsutøvere som er godt trent i å lede mennesker, og trent i å håndtere situasjoner. Forskni...
22.09.2023
Å lede er ekstremsport
Krevende tider krever stødig lederskap. Vi trenger næringslivsutøvere som er godt trent i å lede mennesker, og trent i å håndtere situasjoner. Forskni...
+
20.09.2023
Tre råd til medarbeidersamtalen
Mange virksomheter og ledere jobber med å konkretisere hva tillitsbasert ledelse skal bety i praksis. Vi tenker at grunntanken i tillitsbasert ledelse...
+
20.09.2023
Tre råd til medarbeidersamtalen
Mange virksomheter og ledere jobber med å konkretisere hva tillitsbasert ledelse skal bety i praksis. Vi tenker at grunntanken i tillitsbasert ledelse...