Tydeligere mål for HR-tiltak lønner seg

Best practice innenfor HR, og «bevis» for at noe lønner seg er sterkt etterspurt innen HR. Vi har i samarbeid med Devoteam Fornebu lansert en «best practice» rapport for gevinstrealisering ved investering i nytt HR-system, men denne rapporten gir et rammeverk som er svært anvendelig på andre HR-tiltak der oppfølgning er nøkkelen.

Helt nye tiltak krever god implementering for å få effekt– og er som oftest et endringsprosjekt. Virksomheter har eksisterende rutiner, kultur og måter å gjøre tingene på som ikke alltid passer inn eller sammen med det som skal endres. Inn