Teknologisinker på toppen

HR-guru Dave Ulrich har fremholdt betydningen av at HR-folk går i front for bruk av teknologi i HR-fagets utøvelse. Men det er ikke bare HR-direktøren som er en teknologisinke. Administrerende direktør er ikke et hakk bedre. Snarere tvertimot.

Dave Ulrich 1850

Ifølge en undersøkelse gjennomført på oppdrag av Steria, står 1 av 4 norske topplederes teknologiske kunnskaper til stryk. Undersøkelsen antyder at det finnes et digitalt klasseskille mellom store norske bedrifter. Det har utspring fra administrerende direktørs kontor.

Mens et flertall av topplederne i store norske virksomheter har god oversikt over it-relaterte behov og utfordringer, forstår 25 prosent seg i liten grad på teknologien. I alle fall dersom vi skal tro deres underordnede i it-avdelingen.

– En toppsjef som verken forstår eller interesserer seg for teknologi kan i verste fall bli en hemsko for virksomheten sin. Uten engasjement og føringer fra administrerende direktør risikerer virksomhetens it-systemer å råtne på rot, samtidig som sjansen for feilslåtte investeringer også øker. Det er dårlig nytt for produktivitet, nyskaping og bunnlinje, fastslår Ola Holm, leder for strategisk it-rådgivning i Steria i meldingen fra Pressenytt.

Kjøper teknologi i blinde

I undersøkelsen, som analyseselskapet Rock IT har gjennomført for Steria, kommer det også fram at hver tredje virksomhet legger sine it-budsjetter uten tanke på hvilke strategiske mål selskapet har. Holm forteller at det er en trend at informasjonsteknologi flyttes nærmere kjernevirksomheten, særlig i næringslivet. Dermed blir det mer synlig hvem som henger igjen.

– På mange arbeidsplasser er ikke it i seg selv et kjerneområde, men ved å knytte teknologi nærmere opp mot de forretningskritiske delene av bedriften kan det hentes betydelige gevinster. Etter hvert som stadig flere direktører og styreledere erfarer at it-investeringer bidrar til effektivisering, øker viljen til nye investeringer. Det blir en selvforsterkende effekt. Men først må man altså komme så langt, sier Holm.

It i bedriftens hjerte

Han understreker at en moderne it-avdeling sitter i bedriftens hjerte og bidrar til å holde forretningskritiske funksjoner i gang, samtidig som den også leverer innspill til endringer, fornyelse og nyskaping. For å komme så langt kreves det gjensidig forståelse: It-sjefen må forstå virksomhetens forretningsutfordringer, og administrerende direktør må sette seg inn i it-utfordringene og legge klare føringer.

– Undersøkelsen vår viser at mange jobber godt med dette i dag, og det er betryggende. Imidlertid ser vi en sterk antydning til dårlig teknologisk lederskap på et betydelig mindretall arbeidsplasser. I fremtiden kan gapet mellom disse virksomhetene øke. Da kan vi få et høyst reelt digitalt klasseskille i både næringsliv og offentlig forvaltning, et skille som vil være med på å avgjøre hvem som blir morgendagens vinnere og tapere på tvers av bransjer og sektorer, sier Holm.

Flere artikler

HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
EU flagg
HR teknologi
EU innfører den mye omtalte AI Act
EU innfører den mye omtalte AI Act