Slik kan HR drive utvikling og digitalisering

Digitalisering handler i korthet om å kombinere informasjon – teknologi – atferd. I seg selv er disse tre fagområdene komplekse nok, og arbeidet med å kombinere dem blir ofte overveldende. I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan du kan lykkes bedre når tradisjonelle utviklingsprosesser møter digital utvikling.

På webinaret innleder Anne Gina Sveaas og snakker om hvordan tradisjonelle utviklingsprosesser og prosjektmetodikk ofte kommer til kort i digital utvikling. Hun presenterer videre sitt perspektiv på læring, utvikling og innovas