Slik blir du mer datadrevet innen HR

Vi utvikler og implementerer mange nye tiltak innen ulike HR-praksiser, men ofte skorter det på HR sin evne til å måle hvorvidt tiltakene har den ønskede effekt. Bedre forståelse av dette gjør at vi unngår noen av fallgruvene innen HR-analyse.

I dette webinaret introduserer Kristoffer Kofoed Rødvei fra Netlight, grunnleggende prinsipper for hvordan man kan bruke analyse/maskinlæring for å måle ROI (return on investment) innen HR-domenet.