Nye visjoner for digital HR

Forestill deg applikasjoner som kan styre tid og fremmøte automatisk, pin pointe alle avtaler og møtelokasjoner. Levere «on-demand» videolæring til deltakere i et nytt prosjekt, sende beskjeder til et team eller gi beskjed om du kommer for sent til et møte. Overvåke stress nivåer og anbefale når det er tid for en pause, forholde seg til planer og komme med intelligente anbefalinger.

Mearbeidersamtaler tech

Dette er den nye visjonen for digital HR - å integrere alle de nye teknologiene til å redefinere medarbeider opplevelsen og gjøre jobben lettere, mer produktiv, mer tilfredsstillende – og forhåpentligvis bedre work-life balanse.

Med bakgrunn i en artikkel i Forbes fra januar 2016 og Deloitte by Bersins «Human Capital Report 2016», får du i denne artikkel et innblikk i hva den stadig mer digitaliserte verden vi lever i betyr for HR arbeidet.

Den fjerde industrielle revolusjon?

Det har vel ikke gått mange forbi at jobbene våre, måten vi jobber på og samarbeider på, i stigende grad digitaliseres. Vi har så å si trådt inn i en ny Digital verden – eller det noen omtaler som den fjerde industrielle revolusjon. Revolusjon fordi digitale teknologier radikalt endrer livene våre, samfunnet og hvordan vi jobber. Disse endringene, som påvirker alle organisasjoner, forsterkes ytterligere av en stigende diversitet i den nye arbeidsstyrken med tanke på kjønn, alder, kultur og nasjonalitet. En arbeidsstyrke som også er mer krevende og mobil. Alle disse forholdene til sammen betyr at hvordan vi styrer, leder og organiserer ansatte og organisasjon på, for tiden er under radikale endringer.

I tillegg kommer endringene i det enorme tilbudet av innovative nye teknologier, verktøy og systemer for HR. I artikkelen fra Forbes hevdes det at industrien innen HR teknologi i 2015 tok imot mer enn $2 millioner i investeringskapital. Dette akselererer det voksende økosystem av nye verktøy innen rekruttering, prestasjonsledelse, læring, helse og velvære, tilbakemeldinger og medarbeiderengasjement. Teknologiene vil endre hvordan vi styrer og leder medarbeidere, dette tvinger HR til å være åpne og mottakelige for nye måter å jobbe på.

De teknologiske endringer er overalt

De teknologiske endringer er overalt og drives av blant annet diverse mobile «devices» (mobile enheter). Det finnes sensorer som kan måle stort sett alt, muligheter for å plassere eller følge hvor en ansatt fysisk befinner seg, og snart kommer de såkalte «wearables» (teknologi, man kan ta på og bære i form av f.eks. briller, klokker mm). Vi bruker mange timer hver dag på å interagere gjennom digitale applikasjoner. Ifølge Bersin sjekker vi mobilene våre 8 mil. ganger om dagen, vi blir overvåket tett av digitale enheter og er under innflytelse av forslag, «nudges» og anbefalinger som er drevet av analyse og adferdsøkonomi. I rapporten Human Capital Trends 2016 er noen av hovedkonklusjonene følgende:

  • I dag eksisterer det mer enn 7 millioner forskjellige mobile enheter i verden, og mer enn 40 % av all internett trafikk drives av disse enhetene. Likevel er mange HR team langt bak når det kommer til å ta i bruk mobile løsninger. Mindre enn 20 % av alle bedrifter bruker mobile applikasjoner til HR- og medarbeider produktivitets-løsninger.

  • Å designe mobile applikasjoner og ta inn brukererfaring er nye disipliner for HR, kombinert med design tenkning med applikasjoner, video, sosiale og mobile teknologier.

  • Digital HR som bringer sosiale, mobile, analyse og skybaserte teknologier sammen, utgjør en ny plattform til å forbedre medarbeidernes og kandidaters opplevelse av jobben, virksomheten og dens prosesser. Mens flere og flere leverandører nå tilbyr løsninger til dette, bør bedrifter bygge opp og integrerer deres egen digitale HR strategier og programmer

Ikke stikk hode i sanden…..

Det nye digitale liv (og arbeidsliv) tvinger oss til å retenke HR fra topp til bunn, hvordan vi designer programmene våre, verktøyene vi bruker og hvordan vi ruller ut og kommuniserer løsninger. Digital HR krever kontinuerlig og omfattende bruk av mobile applikasjoner, design tenkning, video, adferds økonomi og bruk av inkorporerte analyser. Vi må tenke på HR applikasjoner som «plattformer» og ikke «systemer og programmer» - og vi må måle suksess gjennom bruksraten, og ikke gjennom massive endringsprogrammer. Om nye programmer er vanskelige å bruke, eller ikke raskt blir populære, da må man tilbake til tegnebrettet.

Dette representerer en helt ny verden for HR – en verden som også vil transformere den innflytelse HR har på forretningen og verdiskapningen. Mulighetene for HR til å bidra og enda sikre bedriftens konkurranseevne har aldri vært større. Noen vil kanskje hevde at det heller aldri har vært mer komplisert – men en ting er sikkert: Det nytter ikke å stikke hode i sanden! Digitaliseringen buldrer avsted. De i HR som raskest erkjenner og forstår denne virkelighet, er de som kommer til å stå som vinnere, og kanskje de som til slutt som sikrer bedriftens overlevelse.

Flere artikler

HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
Sikker Navigering i AI-landskapet: En oppsummering
HR AI artikkelformat
HR teknologi
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
Sikker navigering i AI-landskapet - del 4
EU flagg
HR teknologi
EU innfører den mye omtalte AI Act
EU innfører den mye omtalte AI Act